Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/24

Dny otevřených dveří se konají v těchto termínech:

 

21. 11. 2023

10. 1. 2024 – PROGRAM

 

dopolední blok – 8:45 hod – 12:35 hod otevřená výuka 

odpolední blok – 14:30 hod – 18:00 hod

 

Studium na francouzské sekci

Výuka matematiky, fyziky a informatiky

Výuka cizích jazyků

Výuka biologie, chemie a zeměpisu

Zpětné vazby od absolventů a absolventek bilingvní sekce

Poděkování pedagogům GJN od bývalých studentů

 

OTEVŘENÍ VIRTUÁLNÍCH OKEN

Vážení a milí návštěvníci, po většinu školního roku 2020/21 byly dveře školy zavřené nejen veřejnosti, ale i našim studentům. Ve snaze alespoň částečně vynahradit tradiční Dny otevřených dveří jsme v době koronavirové vytvořili následující text s odkazy na jednotlivé školní akce.

Otvírání těchto virtuálních oken má i své výhody. Zatímco při běžném návštěvním dnu dostanete příležitost vstoupit jen do několika vyučovacích hodin, případně pohovořit s vyučujícími a nasát atmosféru na chodbách, náš malý online průvodce vám umožní cestovat s námi mnohem dál. Zveme vás proto na prohlídku akcí Gymnázia Jana Nerudy. Jednotlivé odkazy neváhejte proklikávat – videa, fotografie nebo ukázky našich koncertů vám dají nahlédnout do událostí, jež jsou pro vzdělávání našich studentů stejně důležité jako vyučovací hodiny, a na které bezesporu nejraději vzpomínají.

Pro bleskové seznámení se s životem na škole doporučujeme zhlédnout video, které natočil náš absolvent Mikoláš Voborský. Z jeho dílny pochází i snímek o NeruDnech, tradiční přednáškové akci pořádané našimi studenty, a sestřih ze školního plesu. Video o česko-francouzské sekci najdete zde. Z nedávných mimořádně povedených akcí doporučujeme projít Festival svobody, který studenti připravili k 30. výročí sametové revoluce. Měli jsme zde příležitost nejen si poslechnout vyprávění pamětníků, ale na vlastní kůži zakusit některé klíčové události od roku 1948 až k samotným listopadovým událostem. Kdo by chtěl o studentském a profesorském životě poslouchat celé hodiny, má možnost vybírat z epizod našeho podcastu Nerudný poslech.

 

OD PRVNÍHO PÁTKU K VÝJEZDŮM

Z iniciativy nedávné maturitní třídy vzešla myšlenka stmelit prváky a seznámit je s děním na škole hned v prvním zářijovém týdnu na akci pojmenované První pátek na GJN. O měsíc později prožijí naši nováčci týden v malebné středočeské pahorkatině kolem Mozolova, aby se ujistili, že jsou na správném místě se správnými lidmi: tělocvikáři pro ně mají připravený program nabitý spoustou tmelících her, kolových výletů a sportovních akcí.

Babí léto je i časem zahraničních exkurzí: pokud to situace dovolí, jezdíme do Normandie, Provence, Paříže, Londýna, Říma, do Skotska. Francouzská sekce pořádá výměnné pobyty našich a francouzských studentů. Němčináři jezdí do Pirny, němečtí češtináři jezdí k nám.

Před více než deseti lety jsme navázali spolupráci s organizátory konferencí Modelu Spojených národů (MUN), v němž studenti simulují debaty OSN a přijímají rezoluce, jak řešit aktuální světové problémy. Každoročně pořádáme konferenci PRAMUN (Prague Model of United Nations), na níž přijíždějí studenti z USA, Německa, Egypta a dalších zemí. Naši účastníci programu mají možnost se v září účastnit obdobné konference v Kalifornii.

Z dalších výjezdních akcí čeká na studenty ve druhém ročníku lyžařský kurz, ve třeťáku je to lyžák kombinovaný s výukou angličtiny, čtvrťáci jezdí na terénní exkurzi na Jizerku, pátý ročník sjíždí Vltavu a šesťáci se po maturitě nostalgicky vracejí do Mozolova s přáním dát si těch šest let mezi prvním Mozolovem a posledním zvoněním ještě jednou.

Sportovní akce a kroužky pro zájemce probíhají i během školního roku a o prázdninách. Máme možnost vydat se na skialpovou túru, naučit se windsurfing nebo jízdu na koni.. Našim nadaným sportovcům vycházíme vstříc i s individuálními studijními plány, jak by jistě dosvědčil třeba náš absolvent kajakář Josef Dostál.

 

VĚDA

Na své si u nás přijdou nadšenci přírodovědných předmětů. V chemii provádějí studenti celou řadu pokusů: vyrábějí raketu, předávají si oheň z ruky do ruky nebo připravují vlastní prskavky. Dalších experimentů a přírodovědného zkoumání si užijí čtvrťáci vždy v září na Jizerce. Na škole pracuje biologický kroužek. Česká televize natočila v únoru 2020 dokument o tom, jak studenti bilingvní sekce v rámci svého „Francouzského týdne“ zkoumali a měřili uhlíkovou stopu. A v srpnu 2020 zvítězili naši mladí vědci se svou sondou v národním kole soutěže CanSat.  Od čtvrťáku vypracovávají studenti pod vedením profesorů své ročníkové práce, které pak prezentují na studentské konferenci.

 

DIVADLO

Přes sedmdesát let hraje na prknech naší auly Divadelní soubor GJN, který dal vyniknout celé řadě českých hereckých talentů. S inscenací Havlova Vyrozumění v režii prof. Filipa Härtla sklidili studenti ovace i v Knihovně Václava Havla. Divadlu v aule se však nevěnuje jen samotný ansámbl: v průběhu druhého ročníku si studenti vymýšlejí vlastní muzikály, které pak v březnu hrají ostatním. Francouzská sekce slaví masopust tradičním Mardi Gras, soutěžní přehlídkou scének na dané téma. Divadla vznikají i v samotných hodinách angličtiny, francouzštiny a němčiny nebo v anglickém divadelním semináři.

Na jaře 2020 napsaly studentky 4.C dvě jednoaktovky, které v rámci projektu Člověk a politika měly svou premiéru ve foyer Národního divadla v září 2021. V roce 2022 se naše škola stala partnerskou školou Národního divadla, čímž se nám otevřela další cesta k mnoha inspirativním divadelním projektům.

 

HUDBA

Smíšený pěvecký sbor GJN byl založen v roce 1967. Od roku 1994 se schází pod taktovkou prof. Petra Bärtla a slaví úspěchy doma i v zahraničí. Záznam Händelova Aleluja,  tradicionálu Every Time I Feel the Spirit nebo Ride the Chariot byl pořízen na jejich závěrečném koncertu v roce 2019.

Celý podzim se hudební nadšenci pod vedením prof. Víta Kubánka připravují na adventní koncerty a společné vánoční zpívání na schodech naší školy. Popularita předvánočních koncertů spojených s pásmem lidových říkadel nás před pár lety přiměla opustit školní aulu a naplnit Betlémskou kapli. Odsud pochází nahrávka Mozartova Ave Verum, tradicionálu Go Down Moses nebo Glorious Kingdom.

 

DUCH ŠKOLY

Mnozí naši absolventi ze 70. a 80. let na školu rádi vzpomínají jako na ostrůvek svobody uprostřed normalizační bažiny. Školní pěvecký sbor například poprvé uvedl Rybovu Českou mši vánoční v roce 1971, tedy v době, kdy mráz z Kremlu pálil vše, co neuctívalo oficiální stranickou modlu. A sbor zpívá tento hudební klenot dodnes. Na škole se „nesoudruhovalo“ – i v těchto časech bylo jediné možné oslovení „paní profesorko“ a „pane profesore“. Češtinářka nesměla učit o Havlovi, Vaculíkovi nebo Kunderovi? Se slovy „Přece vám nebudu lhát“ rozdala zájemcům referáty a povídali sami studenti.

Naše škola žije díky činorodým a nadšeným studentům a obdobně zapáleným učitelům. Malé příklady přátelské atmosféry, která jde napříč generacemi: Takhle to vypadá, když milovaná paní profesorka odchází do důchodu nebo když své jubileum slaví bývalá paní ředitelka Věra Pechová.

Studentské nadšení dodává nám učitelům energii se studentům naplno věnovat, a zpětně je tak inspirovat k jejich další aktivitě. Pokud bychom tedy chtěli v jedné větě shrnout, v čem spočívá úspěch našeho gymnázia, snad bychom mohli říct, že tkví právě v tomto mimořádně dobře začarovaném kruhu.