Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení

Úřední hodiny pro podání Přihlášek je každý pracovní den vždy od 8:00 do 16:00.

 

Kritéria pro šestileté obory (79-41-K/61 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium)

Kritéria pro čtyřletý obor (79-41-K/41 Gymnázium)

 

Doložení absolvování povinné školní docházky v DIPSY ?    

Doložení absolvování povinné školní docházky je v DIPSY u všech oborů zakliknuté jako povinné, nicméně přihlášku lze nyní odeslat bez toho. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají, tudíž to budou potvrzovat dané SŠ, kam nastupují, až před 1. 9. 2024.   Přihlášku lze odeslat bez této přílohy