Třídy a třídní učitelé

SEZNAM TŘÍD A TŘÍDNÍCH UČITELŮ 2018 – 2019

Třída Učitel Zkratka Zást. Učebna
1.A RNDr. Simonianová Lenka Si Bt S10
1.B Mgr. Poddaná Tereza Pd Gr S09
1.C Mgr. Kulhánková Anna Kn Do 308, 309
1.D Mgr. Tomeš Jaroslav To Bk 313, 314
2.A PhDr. Nápravníková  Blanka Np Ne 114
2.B Mgr. Stránská Irena, Ph.D. Sa Va 004
2.C Ing. Koubek Jindřich, Ph.D. Kj Ch 110
3.A Ing. Hlinková Radka Hl Kl 117
3.B PhDr. Barešová Monika, Ph.D. Bm Kb 214
3.C Mgr. Kadečka Robert Kd Bf 215
3.D RNDr. Parobková Jana Pb Au 221
4.A Mgr. Tartier Veronika Ta Je 209
4.B Mgr. Matasová Martina Ms Fi 104
4.C PeadDr. Pipková Ludmila Pi Hu 018
5.A RNDr. Ing. Vozka Jiří, Ph.D. Vo 019
5.B Mgr. Machová Blanka Ma Ha 016
5.C RNDr. Bludská Markéta Bd 219
6.A Ing. Faryadová Jana Fa Ko 116
6.B Mgr. Rejmíšová Renáta Re Wt 115
6.C Mgr. Kučerová Magdalena, Ph.D. Ku Ht 218