Knihovna

 

Školní knihovna Gymnázia Jana Nerudy

 

 

 

Knihovnu najdete v přízemí, místnosti 004 a 005      

Kontakty

E-mail: knihovna@gjn.cz

Telefon: 257404836  

 

! ! ! Prázdninové výpůjčky ! ! !

 Můžete si vypůjčit až 10 knih, které budete mít k dispozici do 22. 9.  2021.

Všechny aktuálně vypůjčené knihy musí být nejpozději do 28. 6. 2021 vráceny nebo převedeny na prázdninovou výpůjčku.

 

 Elektronický katalog: 

https://knihovna.gjn.cz/

Pro přihlášení do katalogu ŠK použijte stejné přihlašovací údaje, které máte ke svému školnímu účtu.

 

Najdete zde fondy:

České, francouzské a německé beletrie

 České poezie a dramata

Náboženství

Filosofie

Psychologie

Politologie

Ekonomie

Právo

Vojenství

Etika

Estetika

Občanská nauka

ZSV

Logika

Pedagogika

Sociologie

Matematika

Fyzika

Vesmír

Zeměpis

Biologie

Dějepis

Dějiny umění

Výtvarná výchova

Divadlo

Architektura

Praha 

Dále slovníky, encyklopedie, zeměpisné atlasy a učebnice.