Historie a budova školy

Z historie gymnázia …

Gymnázium Jana Nerudy

 

Hellichova ulice

Gymnázium Jana Nerudy patří mezi nejstarší gymnázia v České republice. Výuka v české střední škole na Malé Straně byla zahájena 6. října 1865.

V roce 1876 bylo zahájeno vyučování v nové budově, ve které je GJN dodnes. Při příležitosti stého výročí narození Jana Nerudy dostala škola jeho jméno.

Od roku 1948 pracuje na škole dramatický soubor, od roku 1967 hudební a pěvecký soubor. Od roku 1978 je GJN přidruženou školou UNESCO. Od roku 1990 je součástí gymnázia dvojjazyčné česko-francouzské studium.

Novodobou tradicí se stal vzdělávací program Malostranská akademie.

V letech 1996/97 až 2011/2012 měla škola osmileté studium s hudebním zaměřením pro výrazné talenty. Toto studium probíhalo na detašovaném pracovišti v Praze na Žižkově.

Za dobu existence gymnázia vzešla z profesorského sboru či z řad absolventů řada osobností, jako například akademik Bohumil Bydžovský, první česká lékařka B. Kecková, profesor Jan Patočka, profesor Radim Palouš, spisovatel Vladislav Vančura, herci Jan Tříska, Martin a Petr Štěpánkovi a mnoho dalších

Podrobná historie

 

 

Ulice je pojmenována po malíři Vojtěchu Hellichovi (1807 – 1880). Bydlel v této ulici ve vlastním domě č.p. 462 na rohu Hellichovy a Nebovidské ulice a namaloval portrét smutné spisovatelky Boženy Němcové.

Hellich nemaloval jen portréty svých současníků – Boženy Němcové či Františka Palackého, ale i historických osobností – Cyrila a Metoděje, sv. Václava, Jana Amose Komenského. Hlavně však maloval oltářní obrazy do kostelů – do Týnského chrámu, kostela v Rychnově a do mnoha dalších.

V roce 1849 se mu podařilo založit Jednotu výtvarných umělců, která se stala protiváhou aristokratické Společnosti vlasteneckých přátel umění.

 

Virtuální prohlídka budovy školy