Historie

En français, défilez vers le bas.

 

Malostranské gymnázium bylo v roce 1990 jednou z nemnoha středních škol v České republice, na nichž byly otevřeny třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. Ministerstvo školství tak vyšlo vstříc naléhavé potřebě urychleně připravit skupiny budoucích ve všech oblastech vědy, kultury, techniky a ekonomiky, kteří si vypěstují během středoškolského studia schopnost dokonalé a přirozené komunikace v příslušném cizím jazyce.

Jelikož na Gymnáziu Jana Nerudy měla výuka francouzštiny dlouholetou tradici, někteří zdejší žáci totiž studovali ve Francii již ve 30.letech a vyučovala se zde tzv.“rozšířená francouzština“ i v době normalizace, byla tato škola vybrána pro dvojjazyčnou výuku ve francouzštině.

U vzniku celého projektu stál ředitel jazykového oddělení francouzského kulturního střediska Jean-Yves de Longueau, který v roce 1995 ukončil své působení v Praze. Za podpory ředitele RNDr. Františka Kopeckého byly vytvořeny podmínky pro práci bilingvních tříd, které byly vybaveny učebními pomůckami z Francie. Profesorský sbor byl doplněn francouzskými učiteli, někteří čeští učitelé se zúčastnili devítiměsíční stáže ve Francii.
Studium bylo pětileté a žáci byli přijímáni na základě přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a psychologického testu. Studenti v prvním ročníku absolvovali velmi intenzivní výuku francouzštiny s dotací 20 hodin týdně, předběžná znalost francouzštiny nebyla nutná.

Od školního roku 1996/ 97 byl v souvislosti se zavedením devítileté povinné školní docházky pětiletý cyklus přepracován na šestiletý. V 1.a 2.ročníku probíhá výuka všeobecných předmětů v češtině, k tomu mají žáci 9 respektive 10 hodin francouzštiny týdně. Od 3.ročníku se pak vyučuje ve francouzském jazyce matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.

Od studentů se očekává, že se budou ucházet o studium na vysokých školách všech zaměření. Téměř všichni absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách v České republiky nebo v zahraničí.Tato skutečnost dokazuje, že projekt bilingvních česko-francouzských sekcí má své opodstatnění a že absolventi tohoto typu škol jsou schopni studovat na českých i zahraničních vysokých školách . Po jejich absolvování jim jejich jazykové znalosti a osvojení si jiných možných metod práce umožní stát se odborníky v lékařství, technice i společenských vědách v rámci sjednocené Evropy.

Od roku 2012 je Gymnázium Jana Nerudy nositelém certifikátu kvality LabelFrancEducation, který je udělován školám po celém světě poskytujícím kvlaitní výuku ve francouzském jazyce (podrobněji viz http://www.ifp.cz/-Les-sections-bilingues-franco-?lang=cs).

 

 

Le lycée Jan Neruda est l’un des plus anciens lycées en République tchèque. L’enseignement dans cette école du quartier pittoresque de Malá Strana débuta en 1865. C’est à l’occasion du centenaire de la naissance de Jan Neruda, en 1934, que l’école reçut son nom actuel. Homme de lettres, journaliste et poète, Jan Neruda (1834-1891) vécut à Paris dans les années 1860, où il découvrit notamment Jules Verne dont il fit traduire Autour de la Lune peu après l’édition française. Le poète chilien Neftalí Ricardo Reyes Basoalto l’admirait tant qu’il lui emprunta son nom pour devenir Pablo Neruda.

Depuis 1978, le lycée fait partie des écoles associées à l’Unesco. Créé en 1953, ce programme a pour vocation d’encourager les écoles du monde entier à promouvoir les idéaux de l’Unesco dans le cadre d’une pédagogie innovante tournée vers l’international.

Sous le communisme, le lycée Jan Neruda était l’une des rares écoles secondaires de République tchèque où certaines matières étaient enseignées dans une langue étrangère. C’est ainsi qu’en 1990, lors de la création des sections bilingues franco-tchèques et franco-slovaques dans le cadre des accords de coopération culturelle entre la Tchécoslovaquie et la France, le ministère de l’Éducation nationale tchèque a proposé que celle-ci soit ouverte au lycée Jan Neruda.

Jean-Yves de Longueau, directeur du Centre culturel français à l’époque, a dirigé l’ensemble du projet. Soutenu par RNDr. František Kopecký, alors proviseur du lycée, il a fondé les bases du programme des classes bilingues et du matériel pédagogique provenant de France. En 1990, le cursus durait cinq ans et les étudiants étaient admis sur la base d’examens d’entrée en mathématiques, en langue tchèque et d’un test psychologique. Les étudiants de première année suivaient des cours de français très intensifs à raison de 20 heures par semaine.

Depuis l’année scolaire 1996-1997, le cycle est passé de cinq à six années. Les matières générales sont enseignées en tchèque en 1re et 2e années, en parallèle de l’enseignement du français qui est de 10 heures par semaine. A partir de la 3e année, les cours de mathématiques, de physique, de chimie, d’histoire et de géographie sont dispensés en français. Les heures de français passent quant à elles au nombre de six par semaine. Il ne s’agit pas d’une formation linguistique, mais d’une formation générale à dominante scientifique.

A la fin de leur cursus, les étudiants de la section bilingue peuvent poursuivre leurs études supérieures dans toutes les universités tchèques, françaises ou étrangères. Une fois diplômés, leurs compétences linguistiques et leurs méthodes de travail leur permettront de devenir des experts en médecine, en technologie et en sciences humaines et sociales au sein d’une Europe unie. Depuis 2012, le lycée Jan Neruda est certifié LabelFrancEducation (http://labelfranceducation.fr/).