Historie

Malostranské gymnázium bylo v roce 1990 jednou z nemnoha středních škol v České republice, na nichž byly otevřeny třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. Ministerstvo školství tak vyšlo vstříc naléhavé potřebě urychleně připravit skupiny budoucích ve všech oblastech vědy, kultury, techniky a ekonomiky, kteří si vypěstují během středoškolského studia schopnost dokonalé a přirozené komunikace v příslušném cizím jazyce.

Jelikož na Gymnáziu Jana Nerudy měla výuka francouzštiny dlouholetou tradici, někteří zdejší žáci totiž studovali ve Francii již ve 30.letech a vyučovala se zde tzv.“rozšířená francouzština“ i v době normalizace, byla tato škola vybrána pro dvojjazyčnou výuku ve francouzštině.

U vzniku celého projektu stál ředitel jazykového oddělení francouzského kulturního střediska Jean-Yves de Longueau, který v roce 1995 ukončil své působení v Praze. Za podpory ředitele RNDr. Františka Kopeckého byly vytvořeny podmínky pro práci bilingvních tříd, které byly vybaveny učebními pomůckami z Francie. Profesorský sbor byl doplněn francouzskými učiteli, někteří čeští učitelé se zúčastnili devítiměsíční stáže ve Francii.
Studium bylo pětileté a žáci byli přijímáni na základě přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a psychologického testu. Studenti v prvním ročníku absolvovali velmi intenzivní výuku francouzštiny s dotací 20 hodin týdně, předběžná znalost francouzštiny nebyla nutná.

Od školního roku 1996/ 97 byl v souvislosti se zavedením devítileté povinné školní docházky pětiletý cyklus přepracován na šestiletý.
V 1.a 2.ročníku probíhá výuka všeobecných předmětů v češtině, k tomu mají žáci 9 respektive 10 hodin francouzštiny týdně. Od 3.ročníku se pak vyučuje ve francouzském jazyce matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.

Od studentů se očekává, že se budou ucházet o studium na vysokých školách všech zaměření. Téměř všichni absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách v České republiky nebo v zahraničí.Tato skutečnost dokazuje, že projekt bilingvních česko-francouzských sekcí má své opodstatnění a že absolventi tohoto typu škol jsou schopni studovat na českých i zahraničních vysokých školách . Po jejich absolvování jim jejich jazykové znalosti a osvojení si jiných možných metod práce umožní stát se odborníky v lékařství, technice i společenských vědách v rámci sjednocené Evropy.

Od roku 2012 je Gymnázium Jana Nerudy nositelém certifikátu kvality LabelFrancEducation, který je udělován školám po celém světě poskytujícím kvlaitní výuku ve francouzském jazyce (podrobněji viz http://www.ifp.cz/-Les-sections-bilingues-franco-?lang=cs).