ČeFRaS GJN, z.s.

(Spolek přátel česko-francouzské sekce GJN)

Spolek přátel česko-francouzské sekce bylo založeno v červnu 2009 ve spolupráci zástupců tříd česko-francouzské sekce GJN a učitelů GJN. Od února 2016 působí pod novým názvem ČeFRaS GJN, z.s.

Hlavní cíle SPOLKU:

1. Sdružovat osoby, jejichž cílem je pomoci při všestranném rozvoji česko-francouzské sekce GJN.

2. Pomáhat při organizaci aktivit spojených se studiem v česko-francouzské sekci GJN.

3. Zlepšovat podmínky pro rozvoj studentů česko-francouzské sekce GJN.

4. Podporovat spolupráci mezi zejména rodičovskou veřejností a GJN.

5. Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, chodu školy jako organizace, zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou.

6. Předkládat podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy.

V praktických věcech by měl spolek usnadnit činnost zejména v následujících věcech:

1. umožnit více lidem zapojit se do činnosti česko-francouzské sekce (dávat podněty, návrhy, připomínky; pomoci při organizaci aktivit)

2. podporovat spolupráci mezi rodiči, učiteli a studenty

3. umožnit žádat o různé granty a dotace určené pro nestátní neziskové organizace

4. umožnit bezhotovostní platby záloh učebnic a výměnných pobytů

Pokud máte zájem stát se členem spolku a podílet se na jeho činnosti, kontaktujte spolek na níže uvedenou emailovou adresu.

Praktické informace:

Adresa: ČeFRaS GJN, z.s., Hellichova 457/3, 118 00, Praha 1, IČ 265 550 42

Rada (šk.rok 2022-2023):  Markéta Bludská, Petra Kameníková, Marcela Werbiková
Transparentní účty:

Běžný účet: 2000052432/2010  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2000052432

Spořící účet: 2700052433/2010 https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2700052433

Kontakt: bludska@gjn.cz

 

Zpráva o činnosti spolku 2009-2016

Zpráva o činnosti spolku 2017

Zpráva o činnosti spolku 2018

Zpráva o činnosti spolku 2019

Zpráva o činnosti spolku 2020

Zpráva o činnosti spolku 2021

Zpráva o činnosti spolku 2022

Zpráva o činnosti spolku 2023