Maturity

Maturitní zkouška 2021/2022

V souladu s §79 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č.405/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuji podmínky a nabídku předmětů pro povinnou část profilové MZ ve školním roce 2021 / 2022.

Nabídka předmětů :

Obor vzdělávání 79-41-K/61 (všeobecné zaměření)

Podmínky :

 • Ve státní (společné) části žák zvolí 2 povinné zkoušky (konané formou didaktického testu). Jedna z povinných zkoušek je vždy zkouška z českého jazyka a literatury, dále volí mezi DT z cizího jazyka, nebo matematiky.
 • Ve školní profilové části MZ budou žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška), z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), který si vybrali ve společné části (konali z něj DT) a ze 2 předmětů, které si vyberou z níže uvedené nabídky.
 • Pokud si žák vybere ve společné části MZ povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit zkoušku z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška) a z níže uvedené nabídky tedy volí pouze 1 předmět.
 • Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z cizího jazyka (DT), musí z něj konat i maturitní zkoušku v profilové části (písemná práce a ústní zkouška). Žák si pak případně může zvolit v profilové části další zkoušku z CJ dle nabídky. Vždy se však zkouška z cizího jazyka skládá z písemné práce a ústní zkoušky.
 • Nepovinně pak mohou žáci maturovat maximálně ze 2 předmětů z níže uvedené nabídky.
 • Informace k maturitním zkouškám z ČJL a CJ na GJN naleznete zde.
 • Další informace k maturitám naleznete na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Předmět Forma zkoušky
   
Anglický jazyk Písemná práce a ústní zkouška
Německý jazyk Písemná práce a ústní zkouška
Francouzský jazyk Písemná práce a ústní zkouška
Matematika Ústní zkouška
Fyzika Ústní zkouška
Chemie Ústní zkouška
Biologie Ústní zkouška
Základy společenských věd Obhajoba maturitní práce
Dějepis Ústní zkouška
Zeměpis Ústní zkouška
Informační a výpočetní technika Obhajoba maturitní práce
Deskriptivní geometrie Obhajoba maturitní práce
Latina Ústní zkouška
Hudební výchova Hudební produkce a ústní zkouška
Výtvarná výchova Obhajoba maturitní práce
Tělesná výchova Praktická i teoretická zkouška
Dějiny umění Ústní zkouška
Matematika rozšiřující Nepovinná písemná zkouška

Hodnocení-zkoušek-profilové-části-maturitní-zkoušky-ve-školním-roce-2022

 

 

Obor vzdělávání 79-43-K/61 ( výuka vybraných předmětů ve francouzském jazyce)

V souladu s Rozhodnutím MŠMT o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, ze dne 27.srpna 2020, probíhá maturita takto :

 • Ve státní (společné) části žák vykoná jednu povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury (konanou formou didaktického testu).
 • V profilové části:
 • V 5.ročníku povinně volí Francouzský jazyk a literaturu – zkouška písemná (trvá 240 minut) a ústní.
 • V 6.ročníku povinně volí Český jazyk a literaturu (písemná práce a ústní zkouška), Matematiku – písemná zkouška (trvá 240 minut) a dále dva předměty z následující nabídky francouzsky vyučovaných předmětů :
Dějepis zkouška písemná (210 minut) a ústní
Zeměpis zkouška písemná (210 minu)  a ústní
Fyzika zkouška písemná (180 minut) a ústní
Chemie zkouška písemná (180 minut) a ústní
 • Kromě českého jazyka literatury probíhají všechny ostatní zkoušky profilové části ve francouzském jazyce.
 • Nepovinně pak mohou žáci maturovat maximálně ze 2 předmětů z výše uvedené nabídky předmětů pro humanitní a přírodovědné zaměření.
 • Informace k maturitním zkouškám z ČJL na GJN naleznete zde.
 • Další informace k maturitám naleznete na stránkách https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Hodnocení-zkoušek-profilové-části-maturitní-zkoušky-Fr_2022

Maturitní okruhy

 

 

V Praze 15.10. 2021

PhDr. Zuzana Wienerová
ředitelka školy