Maturity

Stanovení podmínek a nabídky povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky
ve školním roce 2019 / 2020 – jarní a podzimní zkušební období

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20

V souladu s §79 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.177/2009 Sb. stanovuji podmínky a nabídku předmětů pro povinnou část profilové MZ ve školním roce 2018 / 2019.

Nabídka předmětů :

  • Obor vzdělávání 79-41-K/61 (všeobecné zaměření)
    Podmínky :
  • V profilové části MZ budou studenti povinně maturovat ze 2 předmětů , které si vyberou z níže uvedené nabídky.
  • Pokud si student vybere ve společné části MZ povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit zkoušku z cizího jazyka ( z níže uvedené nabídky tedy volí pouze 1 předmět).
  • Pokud si student vybere ve společné i profilové části MZ povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí to být pokaždé jiný cizí jazyk.
  • Nepovinně pak mohou studenti maturovat maximálně ze 2 předmětů z níže uvedené nabídky
předmět Forma zkoušky
Česká a světová literatura Ústní zk. před komisí
Anglický jazyk Ústní zk. před komisí
Německý jazyk Ústní zk. před komisí
Francouzský jazyk Ústní zk. před komisí
Matematika Ústní zk. před komisí
Fyzika Ústní zk. před komisí
Chemie Ústní zk. před komisí
Biologie Ústní zk. před komisí
Základy společenských věd Obhajoba mat. práce a ústní zk. před komisí
Dějepis Ústní zk. před komisí
Zeměpis Ústní zk. před komisí
Informační a výpočetní technika Obhajoba mat. práce a ústní zk. před komisí
Deskriptivní geometrie Ústní zk. před komisí
Latina Ústní zk. před komisí
Hudební výchova Hudební produkce a ústní zk.
Výtvarná výchova Obhajoba mat. práce a ústní zk. před komisí
Tělesná výchova Zkouška před komisí
Dějiny umění Ústní zk. před komisí
Matematika + (žák se přihlašuje ind.) Nepovinná písemná zkouška (není souč.MZ)

 

Maturitní okruhy

 

 

V souladu s Rozhodnutím MŠMT o povolení odlišného způsobu ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, ze dne 29.srpna 2012, si v rámci profilové části MZ studenti volí takto :

  • V 5.ročníku povinně volí Francouzský jazyk a literaturu – zkouška písemná a ústní.
  • V 6.ročníku povinně volí Matematiku – písemná zkouška a dále dva předměty z následující nabídky francouzsky vyučovaných předmětů :
Dějepis zkouška písemná a ústní
Zeměpis zkouška písemná a ústní
Fyzika zkouška písemná a ústní
Chemie zkouška písemná a ústní
  • Nepovinně pak mohou studenti maturovat maximálně ze 2 předmětů z výše uvedené nabídky předmětů pro humanitní a přírodovědné zaměření.

 

Maturitní okruhy

 

 

V Praze 3.9. 2018

PhDr. Zuzana Wienerová
ředitelka školy

* Vycházíme z dosud platných vyhlášek, nevylučujeme, že dojde k drobným úpravám.