Zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto:

Přijímací zkoušky nanečisto, jež probíhají od ledna v budově GJN, jsou pořádány jako soukromé aktivity profesorů nezávisle na GJN.

Zkoušky jsou přístupné všem a slouží k cvičnému testování a k opakování učiva ZŠ, které je vyžadováno u           přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia.

Kromě těchto škola žádné jiné informace o přijímacích zkouškách nanečisto nepodává.

Veškeré dotazy k přijímacím zkouškám nanečisto Vám zodpoví:

za český jazyk:   Mgr. V. Kubánek – tel.: 736 759 198
za matematiku: Mgr. T. Poddaná – tel.: 605 570 314

Další informace o přijímacích zkouškách nanečisto naleznete na adrese http://onlinekurzy.cz/prijimaci-zkousky.