Organizační struktura

Ředitelkou školy je od 1. 7. 2015 PhDr. Zuzana Wienerová, e-mail: wienerova@gjn.cz

Ředitelka školy jmenovala své zástupce, kterými jsou:

RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. (statutární zástupce), e-mail: kekule@gjn.cz, v době nepřítomnosti ředitelky přebírá veškeré její pravomoci a zastupuje ji v plném rozsahu její činnosti.
Mgr. Štěpán Mička, e-mail: micka@gjn.cz, v době nepřítomnosti ředitelky a statutárního zástupce přebírá pravomoci ředitelky týkající se provozu školy a zastupuje ji v provozních záležitostech, není oprávněn jednat jménem organizace.

1. září 2015
PhDr. Zuzana Wienerová
ředitelka školy