Výměnné pobyty

Obecné informace

Studijní výměnné pobyty pořádá česko-francouzská sekce GJN ve spolupráci se spolkem ČeFRaS GJN, z. s. Tyto pobyty pořádáme každý školní rok kromě maturitního ročníku. V každém roce jezdí studenti do jiného města – v současné době máme několik spolehlivých partnerských škol v různých částech Francie (Montfort, Questembert, Blois, Nîmes). S těmito školami máme navázánu dobrou dlouholetou spolupráci. Výměnné pobyty jsou povinné v 1.–3. ročníku studia, v dalších letech je účast na těchto pobytech dobrovolná, většina studentů se ale zúčastňuje pobytů v každém ročníku studia.
Cílem studijních pobytů je zejména zdokonalení řečových dovedností ve francouzském jazyce a poznávání francouzské kultury a reálií. Termíny konání výměnných pobytů jsou dány dohodou mezi oběma stranami. Naší snahou je, aby studenti 1.ročníku jeli do Francie až na konci školního roku, kdy již mají dostatečnou znalost francouzštiny pro pobyt ve Francii. Program výměnného pobytu sestavují vyučující ve spolupráci s francouzskými kolegy s ohledem na zaměření studentů a studijní program. Během pobytu hradí české rodiny francouzským korespondentům stravu, program v ČR a dopravu po Praze, francouzská rodina hradí stravu a program našim studentům.

Cena

Cena za výměnný pobyt se většinou pohybuje kolem 8 500 Kč na studenta. V ceně je zahrnuta zejména doprava do Francie, případné výlety po Francii, společný program Francouzů v ČR, náklady na pobyt francouzských vyučujících v ČR a stravování korespondentů ve školní jídelně. Placení výměnného pobytu probíhá převodem nebo vkladem na transparentní účet spolku ČeFRaS: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700052433. Placení v hotovosti není z organizačních důvodů možné.

 

Děkujeme Magistrátu hl.města Prahy za finanční podporu pořádání výměnných pobytů v letech 2009 – 2023.

 

Pobyt Francouzů v ČR

Během pobytu korespondentů chodí naši studenti do školy jako obvykle, někdy jsou možné drobné úpravy rozvrhu. Korespondenti mají svůj program, který probíhá obvykle od 8 do cca 16 hodin. Večerní program a program během víkendu připravují korespondenti ve spolupráci s rodiči a dalšími studenty (obvyklé bývají výlety, sportovní aktivity apod.). Rodina musí korespondentům zajistit stravu a jízdenky na cesty po Praze.

Náš pobyt ve Francii

Na výměnné pobyty jezdíme většinou vlastním autobusem. Pro dopravu využíváme již dlouhá léta společnost Lingua Tour, která se osvědčila i při řešení nepředvídatelných událostí a jejíž řidiči jsou spolehliví a vstřícní ke studentům. Studenti musí mít vlastní cestovní pojištění. Pobyt ve Francii je organizován obdobným způsobem jako pobyt Francouzů u nás.

Pobyt studentů v rodinách

Dvojice korespondentů vytvářejí vyučující na základě znalosti studentů a informací o korespondentech podle dotazníků, které studenti vyplňují před výměnným pobytem. Při sestavování dvojic se snažíme přihlížet k preferencím, zájmům a individuálním zvláštnostem studentů. Ne vždy je ale možné vyhovět všem. Pobyt korespondenta v rodině je samozřejmě zásahem do rodinného života. Ve většině případů funguje pobyt bez problémů. O případných problémech je třeba neprodleně informovat organizátory zájezdu a společně hledat řešení.

 

Partnerské školy

Montfort l’Amaury – Collège Saint-Louis Notre-Dame du Bel Air

Collège: http://www.saintlouisnotredamedubelair.net
Ville: http://www.ville-montfort-l-amaury.fr

Questembert – Collège Jean-Loup Chrétien

Collège: http://pharouest.ac-rennes.fr/e560044U/accueil.htm
Ville: http://www.questembert.com

Nîmes – Lycée Philippe Lamour

Lycée: http://www.lyc-lamour-nimes.ac-montpellier.fr
Ville: http://www.nimes.fr

Montceau-les-Mines – Lycée Henri Parriat

Lycée: http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr/
Ville: http://www.montceaulesmines.fr/

Beaupreau – Collège Charles de Foucauld

Collège: http://www.college-charlesdefoucauld.fr/
Ville: https://www.beaupreauenmauges.fr

Bordeaux – Lycée Vaclav Havel de Bègles

Lycée: http://lyceevaclavhavel.fr/
Ville: http://www.bordeaux.fr

Blois – Lycée Camille Claudel

Lycée: http://www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr/
Ville: http://www.blois.fr/

Châtellerault – Lycée Marcelin Berthelot

Lycée: http://lyc-marcelinberthelot.ac-poitiers.fr/
Ville: https://www.ville-chatellerault.fr/

Châtellerault – Collège Maurice Bedel

Collège: https://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-gervais/
Ville: https://www.ville-chatellerault.fr/

 


Termíny výměnných pobytů ve školním roce 2023 – 2024

 

 

  Partnerská škola Pobyt Francouzů v ČR
Cesta do Francie
Doprovázející učitelé
1.C Beaupréau 13.-19.4. 29.5.-7.6. prof. Stojanovik, Pagani, Bludská
2.C Montceau 6.-12.4. 12.5.-20.5. prof. Černá, Nedělková, Tomeš
2.D Châtellerault 15.-22.3. 7.-16.6. prof. Gênet-Cardineau, Bonetto, Kulhánková
3.C Nîmes   30.5.-7.6. prof. Guellaoui, Buffard
4.C Nîmes 29.4.-7.5. 20.-29.4. prof. Rejmíšová, Kekule
5.C Châtellerault 25.-31.1. 4.-12.4. prof. Augustová, Štáfová