SRPŠ

Kontakt: SRPŠ při Gymnáziu Jana Nerudy, Hellichova 3, 118 00 Praha 1
IČO: 228 27 641
Účet: 250 006 5539/2010

Způsob platby

Rozpočet SRPŠ 2017/2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 22.11.2017

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.1.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 18.4.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 19.9.2018

 

Grantový systém SRPŠ

Pravidla grantového systému

Formulář Žádost o grant

Formulář Závěrečná zpráva

Příloha Souhlas zákonného zástupce s realizací projektu

Příloha Vyjádření souhlasu se zapojením do projektu

Příloha Doporučení pedagoga, odborníka