SRPŠ

Kontakt: SRPŠ při Gymnáziu Jana Nerudy, Hellichova 3, 118 00 Praha 1
IČO: 228 27 641
Účet: 250 006 5539/2010

Stanovy spolku

Termíny schůzek HV SRPŠ ve školním roce 2023/2024

3.10.2023

15.11.2023

24.1.2024

17.4.2024

19.6.2024

 

 

Rozpočet SRPŠ 2017/2018

Rozpočet SRPŠ 2018/2019

Rozpočet SRPŠ 2019/2020

Rozpočet 2020-2021

Rozpočet 2021-2022

Rozpočet 2022-2023

Rozpočet 2023-2024

Zápis ze schůze HV SRPŠ 22.11.2017

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.1.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 18.4.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 19.9.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 21.11.2018

Zápis ze schůze HV SRPŠ 23.1.2019

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.4.2019

Zápis ze schůze HV SRPŠ 18.9.2019

Zápis ze schůze HV SRPŠ 20.11.2019

Zápis ze schůze HV SRPŠ 22. 1. 2020

Zápis ze schůze HV SRPŠ 22. 9. 2021

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24. 11. 2021

Zápis ze schůze HV SRPŠ 23. 2. 2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 27. 4. 2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 12.10.2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 23.11.2022

Zápis ze schůze HV SRPŠ 25.1.2023

Zápis ze schůze HV SRPŠ 26.4.2023

Zápis ze schůze HV SRPŠ 3.10.2023

Zápis ze schůze HV SRPŠ 15.11.2023

Zápis ze schůze HV SRPŠ 24.1.2024

Zápis ze schůze HV SRPŠ 17.4.2024

Grantový systém SRPŠ

Pravidla grantového systému

Formulář Žádost o grant

Formulář Závěrečná zpráva

Příloha Souhlas zákonného zástupce s realizací projektu

Příloha Vyjádření souhlasu se zapojením do projektu

Příloha Doporučení pedagoga, odborníka