Zaměstnanci

Adresář učitelů GJN Hellichova

Vedení školy
PhDr. Zuzana Wienerová ředitelka školy 106a wienerova@gjn.cz 257 404 810
RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. statutární zástupce ředitelky 105 kekule@gjn.cz 257 404 844
Mgr. Štěpán Mička zástupce ředitelky 107 micka@gjn.cz

257 404 813

2021/2022

Učitel Zkratka Aprobace Místnost EMAIL Linka
257 404 8XX
Augustová Petra, RNDr., Ph.D. Au M 217 augustova@gjn.cz 25
Barešová Monika, PhDr., Ph.D. Bm Ch, M 021a baresova@gjn.cz 30
Bárta Tomáš, MgA. Bt Vv 217a barta@gjn.cz 27
Bärtl Petr Hv bartl@gjn.cz 41
Bílý Michal, Mgr. Tv, Z S22 bily@gjn.cz 32
Blechová Jaroslava, Mgr. Bl Fj 005 blechova@gjn.cz 36
Bludská Markéta, RNDr. Bd Ch 017 bludska@gjn.cz 29
Bonnetto Marta PhDr. Gr Čj, Hv 216 bonnetto@gjn.cz 25
Bouchalová Kateřina Bch M, Aj 217 bouchalova@gjn.cz 26
Brabenec Daniel Bc. Bb Ch 21a brabenec@gjn.cz 30
Brandeisová Helena, Mgr. Br Nj 101 brandeisova@gjn.cz 22
Brochot Kateřina, Mgr.  BK  M,Bi 017 brochot@gjn.cz  29
Buffard Alice Mgr. Bf Fj 312 buffard@gjn.cz 40
Cinkraut Kamil Mgr. Ci Fy, M 118 cinkraut@gjn.cz 21
Coufalíková Šárka, Mgr. Cf Zsv 216 coufalikova@gjn.cz 25
Černá Hana, Mgr. ČH  M  118 cerna.hana@gjn.cz  21
Dočekalová Michaela, Mgr. Do kariérní poradce 210 docekalova@gjn.cz 24
Dušek Jan, Ing. Dk Inf, Fy 322 dusek@gjn.cz 28
Faryadová Jana, Ing. Fa Nj, Fj 109 faryadova@gjn.cz 17
Fischerová Libuše, Mgr. Fi M, Dg 217 fischerova@gjn.cz 26
Friedel Tomáš, Mgr. Fl právo a  politologie 216 friedel@gjn.cz 25
Guellaoui Věra, Mgr. Gu Fj 310 guellaoui@gjn.cz 39
Hanzlíková Věra, Mgr. Ha D, Čj 216 hanzlikova@gjn.cz 25
Härtel Filip Mgr. Ht Ov, Zsv 216 hartel@gjn.cz 25
Hlava Daniel Mgr. Hl Tv S 22 hlava@gjn.cz 32
Hlinková Radka, Ing. Hl Inf, Dg 118 hlinkova@gjn.cz 21
Hubáčková Lenka Mgr. Hu D 301 hubackova@gjn.cz 38
Chlaň František Mgr. Chl Aj 109 chlan@gjn.cz 17
Kadečka Robert, Mgr. Kd Čj, D 216 kadecka@gjn.cz 25
Katakalidis Alexis, Msc Kt Aj 109 katakalidis@gjn.cz 18
Kekule Jaromír, RNDr., Ph.D. Ke zástupce ředitelky, Fy 105 kekule@gjn.cz 44
Kličková Marie, RNDr. Kl Ch, Fy 118 klickova@gjn.cz 21
Kolář Petr, Mgr. Ko M, Fy 118 kolar@gjn.cz 21
Koubek Jindřich, Ing., Ph.D. Kj Fy 118 koubek@gjn.cz 21
Kubánek Vít, Mgr. Kb Hv, Čj 216 kubanek@gjn.cz 25
Kubíková Věra, Mgr. D, Duv 208 kubikova@gjn.cz 23
Kulhánková Anna Mgr. Kn D 216 kulhankova@gjn.cz 25
Machalická Barbora Mgr. Mch Aj 109 machalicka@gjn.cz 17
Machová Blanka, Mgr. Ma Bi, Tv 017 machova@gjn.cz 29
Matasová Martina, Mgr. Ms Tv, Z S20 matasova@gjn.cz 31
Mička Štěpán, Mgr. Mi zástupce ředitelky, Tv, Ch 107 micka@gjn.cz 13
Moosová Libuše, Mgr.  Mo  Z  S20 moosova@gjn.cz  31
Nápravníková Blanka, PhDr. Np Čj, D 216 napravnikova@gjn.cz 25
Nedělková Michaela, Mgr.  Nd  Fj  310 nedelkova@gjn.cz  39
Pagani Christelle Pg Fj 310 pagani@gjn.cz 39
Parobková Jana, RNDr. Pb Ch, Fy 21a parobkova@gjn.cz 30
Plášek Zdeněk, Mgr. Pk Inf, Fy 204 plasek@gjn.cz 33
Poddaná Tereza, Mgr. Pd M, Tv 217 poddana@gjn.cz 26
Purkarová Eliška, Ing., Ph.D. Pu Ch 21a purkarova@gjn.cz 30
Radváková Věra, PhDr., Ph.D. Rd Čj, pedagogika 208 radvakova@gjn.cz 23
Rejmíšová Renata, Mgr. Re Aj 109 rejmisova@gjn.cz 17
Rosypalová Jitka, Mgr. et Mgr., BcA. Ro Čj 216 rosypalova@gjn.cz 25
Simonianová Lenka, RNDr. Si Bi 017 simonianova@gjn.cz 29
Součková Petra, Mgr. Fj, Čj 216 souckova@gjn.cz 25
Stojanovik Aleksandra Bc. Aj 109 stojanovik@gjn.cz 18
Stránská Irena Mgr., Ph.D. Sa Bi, VP 017 stranska@gjn.cz 29
Svatošová Simona St Vv 217a svatosova@gjn.cz 27
Svoboda Pavel, PaedDr. Sv Tv, Bi S22 svoboda@gjn.cz 32
Štáfová Vendula, Mgr. , Ph.D. Št Fj 310  stafova@gjn.cz 39
Taněvová Pavla, Bc Tn La 109 tanevova@gjn.cz 18
Tartier Veronika, Mgr. Ta Tv, Aj 109 tartier@gjn.cz 18
Taylor Nicholas Tl Aj 109 taylor@gjn.cz 18
Tomeš Jaroslav, Mgr. To Tv, Z S22 tomes@gjn.cz 32
Vosmíková Marie, Mgr. školní psycholog 210 vosmíková@gjn.cz 24
Vraná Marta, PhDr. Vr Nj, Hol 101 vrana@gjn.cz 22
Wienerová Zuzana, PhDr. Wi ředitelka, Dě 106a wienerova@gjn.cz 10
Zátorský Agnés Zt Fj 310 zatorsky@gjn.cz 39

Nepedagogičtí pracovníci GJN

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email
Coufalíková Dana administrativa 107a 51 dana.coufalikova@gjn.cz
Dubcová Jana  hospodářka 106 15 dubcova@gjn.cz
Kohlmanová Vlasta účetní, SRPŠ 107a 16 kohlmanova@gjn.cz
Moučková Jana knihovnice 005 36 knihovna@gjn.cz
Predigerová Alena, Ing. vedoucí ekonomka, personalistka 108a 14 predigerova@gjn.cz
Třebická Věra asistentka, informace o studiu a přihláškách, stejnopisy vysvědčení 106 10 trebicka@gjn.cz
Vojkůvka Karel školník byt, dílna 34  vojkuvka@gjn.cz
Vrátnice 11

Externí nepedagogičtí spolupracovníci

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email
Coufalík František (IQT s.r.o.) správa IT, podpora webu 304 42 nebo 608 823 280
GTH CATERING a.s. školní jídelna 35 provoz.gjn@gthcatering.cz