Zaměstnanci

Adresář učitelů GJN Hellichova

Vedení školy
PhDr. Zuzana Wienerová ředitelka školy 106a wienerova@gjn.cz 257 404 810
RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. statutární zástupce ředitelky 105 kekule@gjn.cz 257 404 844
Mgr. Štěpán Mička zástupce ředitelky 107 micka@gjn.cz

257 404 813

2023/2024

Učitel Zkratka Aprobace Místnost EMAIL Linka
257 404 8XX
Augustová Petra, RNDr., Ph.D. Au M 217 augustova@gjn.cz 25
Barešová Monika, PhDr., Ph.D. Bm Ch, M 021a baresova@gjn.cz 30
Bárta Tomáš, MgA. Bt Vv 217a barta@gjn.cz 27
Bärtl Petr Hv   bartl@gjn.cz 41
Bílý Michal, Mgr. Tv, Z S22 bily@gjn.cz 32
Bludská Markéta, RNDr. Bd Ch 017 bludska@gjn.cz 29
Bonnetto Marta PhDr. Gr Čj, Hv 216 bonnetto@gjn.cz 25
Bouchalová Kateřina Bch M, Aj 217 bouchalova@gjn.cz 26
Brabenec Daniel Bc. Bb Ch 21a brabenec@gjn.cz 30
Brandeisová Helena, Mgr. Br Nj 101 brandeisova@gjn.cz 22
Brochot Kateřina, Mgr. BK M,Bi 017 brochot@gjn.cz 29
Buffard Alice Mgr. Bf Fj 312 buffard@gjn.cz 40
Cinkraut Kamil Mgr. Ci Fy, M 118 cinkraut@gjn.cz 21
Coufalíková Šárka, Mgr. Cf Zsv 216 coufalikova@gjn.cz 25
Černá Hana, Mgr. ČH M 118 cerna.hana@gjn.cz 21
Dočekalová Michaela, Mgr. Do Čj, ZSV, kariérní poradce 210 docekalova@gjn.cz 24
Faryadová Jana, Ing. Fa Nj, Fj 109 faryadova@gjn.cz 17
Fischerová Libuše, Mgr. Fi M, Dg 217 fischerova@gjn.cz 26
Genet Cardineau Hélene Ge Fj 310 genet@gjn.cz 39
Guellaoui Věra, Mgr. Gu Fj 310 guellaoui@gjn.cz 39
Hanzlíková Věra, Mgr. Ha D, Čj 216 hanzlikova@gjn.cz 25
Härtel Filip Mgr. Ht Ov, Zsv 216 hartel@gjn.cz 25
Hlava Daniel Mgr. Hl Tv S 22 hlava@gjn.cz 32
Hlinková Radka, Ing. Hl Inf, Dg 118 hlinkova@gjn.cz 21
Hubáčková Lenka Mgr. Hu D 301 hubackova@gjn.cz 38
Chlaň František Mgr. Chl Aj 109 chlan@gjn.cz 17
Kadečka Robert, Mgr. Kd Čj, D 216 kadecka@gjn.cz 25
Katakalidis Alexis, Msc Kt Aj 109 katakalidis@gjn.cz 18
Kekule Jaromír, RNDr., Ph.D. Ke zástupce ředitelky, Fy 105 kekule@gjn.cz 44
Kličková Marie, RNDr. Kl Ch, Fy 118 klickova@gjn.cz 21
Kolář Petr, Mgr. Ko M, Fy 118 kolar@gjn.cz 21
Koubek Jindřich, Ing., Ph.D. Kj Fy 118 koubek@gjn.cz 21
Krajčová Věra Mgr., Ph.D. Kr Fy 118 krajcova@gjn.cz 21
Kubánek Vít, Mgr. Kb Hv, Čj 216 kubanek@gjn.cz 25
Kubíková Věra, Mgr. D, Du 208 kubikova@gjn.cz 23
Kulhánková Anna Mgr. Kn D 216 kulhankova@gjn.cz 25
Machalická Barbora Mgr. Mch Aj 109 machalicka@gjn.cz 17
Machová Blanka, Mgr. Ma Bi, Tv 017 machova@gjn.cz 29
Matasová Martina, Mgr. Ms Tv, Z S20 matasova@gjn.cz 31
Mička Štěpán, Mgr. Mi zástupce ředitelky, Tv, Ch 107 micka@gjn.cz 13
Moosová Libuše, Mgr. Mo Z S20 moosova@gjn.cz 31
Nápravníková Blanka, PhDr. Np Čj, D 216 napravnikova@gjn.cz 25
Nedělková Michaela, Mgr. Nd Fj 310 nedelkova@gjn.cz 39
Pagani Christelle Pg Fj 310 pagani@gjn.cz 39
Parobková Jana, RNDr. Pb Ch, Fy 21a parobkova@gjn.cz 30
Plášek Zdeněk, Mgr. Pk Inf, Fy 204 plasek@gjn.cz 33
Poddaná Tereza, Mgr. Pd M, Tv 217 poddana@gjn.cz 26
Rejmíšová Renata, Mgr. Re Aj 109 rejmisova@gjn.cz 17
Simonianová Lenka, RNDr. Si Bi 017 simonianova@gjn.cz 29
Součková Petra, Mgr. Fj, Čj 216 souckova@gjn.cz 25
Stojanovik Aleksandra Mgr. Aj 109 stojanovik@gjn.cz 18
Stránská Irena Mgr., Ph.D. Sa Bi, VP 017 stranska@gjn.cz 29
Svatošová Simona St Vv 217a svatosova@gjn.cz 27
Svoboda Pavel, PaedDr. Sv Tv, Bi S22 svoboda@gjn.cz 32
Štáfová Vendula, Mgr. , Ph.D. Št Fj 310 stafova@gjn.cz 39
Šperlová Zuzana Mgr. Se Ch 021a sperlova@gjn.cz 30
Taněvová Pavla, Bc Tn La 109 tanevova@gjn.cz 18
Tartier Veronika, Mgr. Ta Tv, Aj 109 tartier@gjn.cz 18
Taylor Nicholas Tl Aj 109 taylor@gjn.cz 18
Tomeš Jaroslav, Mgr. To Tv, Z S22 tomes@gjn.cz 32
Vlková Klára Bc. Vv D 216 vlkova@gjn.cz 25
Vosmíková Marie, Mgr. školní psycholog 210 vosmikova@gjn.cz 24
Vraná Marta, PhDr. Vr Nj 101 vrana@gjn.cz 22
Wienerová Zuzana, PhDr. Wi ředitelka, D 106a wienerova@gjn.cz 10
Zátorský Agnés Zt Fj 310 zatorsky@gjn.cz 39

Nepedagogičtí pracovníci GJN

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email
Coufalíková Dana BOZP, registrace smluv, veřej. zakázky 107a 51 dana.coufalikova@gjn.cz
Dubcová Jana  hospodářka 106 15 dubcova@gjn.cz
Kohlmanová Vlasta účetní, SRPŠ 107a 16 kohlmanova@gjn.cz
Moučková Jana knihovnice 005 36 knihovna@gjn.cz
Predigerová Alena, Ing. vedoucí ekonomka, personalistka 108a 14 predigerova@gjn.cz
Trefná Jana, Mgr. asistentka ředitelky 106 10 trefna@gjn.cz
Hrůza Ondřej školník byt, dílna 34  skolnik@gjn.cz
Vrátnice     11  

Externí nepedagogičtí spolupracovníci

Pracovník funkce Místn. Linka
257 404 8XX
email

Coufalík František
(Pražský Servis IT)

správa IT 304 42  admin@gjn.cz
GTH CATERING a.s. školní jídelna   35 provoz.gjn@gthcatering.cz