Informace k maturitním zkouškám z ČJL a CJ

Písemná práce z ČJL 

 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 120 min
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 250 slov
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 6

 

Ústní zkouška z ČJL

 • maturitní seznam literárních děl, z nichž žák sestavuje svůj seznam přečtených děl, naleznete zde
 • počet děl žákovského seznamu: 20
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
 • kritéria, která žák musí dodržet při sestavení svého seznamu 20 lit. děl:

 

 • dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata
 • dvě lit. díla ze světové a české lit. do konce 18. století
 • tři lit. díla ze světové a české lit. z 19. století
 • čtyři lit. díla ze světové literatury 20. a 21. století
 • pět lit. děl z české literatury 20. a 21. Století
 • můžete zvolit jen 2 knihy od jednoho autora.

 

 

Písemná práce z AJ 

 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 90 min
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 200 slov
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 4

 

Ústní zkouška z AJ

 • ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanovil 20 témat (zde)
 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut . Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

 

Písemná práce z FJ 

 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 90 min
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 220 – 260 slov
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 2

 

Ústní zkouška z Fj

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut . Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

 

Písemná práce z NJ 

 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 90 min
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 200 slov
 • počet témat v zadání: 3

 

Ústní zkouška z Nj

 • ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanovil 20 témat (zde)
 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut . Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.