TEREX 2020

Ve dnech 7. – 11. září 2020 se v osadě Jizerka konala Terénní exkurze čtvrtých ročníků. V pohádkovém počasí si žáci užili pestrý program s koloběžkovým výletem na Jizeru a protrženou přehradu, pěším výletem po stopách Járy Cimrmana a prohlídkou předválečného betonového bunkru, setkáním s lesníkem, návštěvou muzea v budově bývalé školy, pozorováním noční oblohy s absolventem Lukášem Frossardem, určováním vodních bezobratlých, nácvikem resuscitace s figurínami i automatickým defibrilátorem, šifrovací hrou ve smíšených mezitřídních týmech nebo závěrečný oheň s opékáním buřtů. Asi 20 statečných se v pátek brzo ráno vypravilo na východ Slunce na Jelení stráň, odměnou jim kromě Slunce byl i ranní mrazík a pozorování hala (mrazové duhy); prostě nádhera. Terexu se zúčastnilo 77 žáků a 8 učitelů. Jak jsme se měli, ukazuje následující výběr fotek.