Mimořádná opatření

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol.
Výjimku mají vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Též je zavedena povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy pro veškeré návštěvy školy a zákonné zástupce studentů.

18.9.2020