Adventní koncert – foto a video

V pondělí 11. 12. 2023 jsme opět měli krásnou příležitost poslechnout si vánoční sbor a orchestr pod vedením prof. Kubánka a zhlédnout dramatizaci lidových koled v režii paní ředitelky Zuzany Wienerové. Děkujeme všem, kteří se podíleli: účinkujícím studentům a profesorům, panu profesoru Kubánkovi, paní ředitelce i skvělému obecenstvu. Budeme se těšit opět za rok.