Francouzský týden 2019 – Rok 1989 v komiksu

Semaine française 2019 – L’année 1989 en bande-dessinée

 

Tradiční akce Francouzský týden je týdnem mezipředmětových aktivit, kdy studenti 2. a 3. ročníku uskutečňují v malých skupinkách určitý projekt. Hravým a praktickým způsobem se zdokonalují ve francouzštině napříč jednotlivými předměty. Letos se Francouzský týden konal ve dnech 4. – 8. listopadu a studenti si vybírali z pěti projektů.Toto je shrnutí ateliéru „Rok 1989 v komiksu“, který vedly profesorky L. Hubáčková (dějepis), A. Buffard (francouzština) a M. Nedělková (francouzština).

Coutume de la section, la „semaine française“ est une semaine interdisciplinaire durant laquelle les élèves de 2e et de 3e années réalisent un projet spécifique en petits groupes.  Une façon ludique et pratique d’approfondir la langue française à la croisée des disciplines. A la fin de la semaine, les élèves présentent leur production. Cette année, la semaine française a eu lieu du 4 au 8 novembre et les élèves ont pu choisir entre cinq projets. Voici un aperçu de l’atelier „L’année 1989 en bande-dessinée“ qu’ont animé les professeurs L. Hubáčková (histoire), A. Buffard (français) et M. Nedělková (français).

 

En français, faire défiler vers le bas.

 

Cílem tohoto atelieru bylo vytvořit komiks na téma:“ Jeden den roku 1989″.

Na pondělí pro nás profesionální kreslíř komiksu le Cil vert připravil praktickou dílnu a vysvětlil nám jednotlivé kroky při vytváření komiksu. Hned se nám zalíbilo kreslit jednotlivé postavy v různých situacích. Odpoledne jsme v Letohrádku královny Anny navštívili výstavu o pádu Železné opony. Nasáli jsme tam atmosféru doby v různých zemích bývalého sovětského bloku.Tyto fotografie nás hodně inspirovaly v naší práci.

V úterý jsme shlédli dokumentární film „1989: Z deníku Ivany A.“. Po promítání jsme vyslechli svědectví paní Akselrodové, která byla v komunistickém režimu profesorkou a paní Kyslíkové, která tenkrát studovala na našem gymnáziu. Odpoledne jsme psali scénáře pro naše chystané komiksy.

Ve středu ráno jsme měli teoretickou přednášku o komiksu: dozvěděli jsme se, jak rozložit jednotlivá políčka na desku, jak měnit měřítko záběru, nakreslit pohyb a prohlédli jsme si různé typy písma. Odpoledne jsme si nanečisto vytvořili svoji desku.

Ve čtvrtek jsme celý den kreslili a snažili se respektovat jednotlivé etapy vytváření komiksu: skicu tužkou, kresbu perem a nakonec vybarvení. Každý si mohl vybrat svoji oblíbenou techniku: černobílou, akvarel, malbu, pastel, koláž apod. Vyrobili jsme také českou verzi, abychom se mohli zúčastnit soutěže pořádané v rámci „Festivalu svobody“ v kategorii výtvarné umění.

V pátek jsme práce dokončili, poslali je do soutěže a prezentovali jsme náš týden a naše desky spolužákům z ostatních ateliérů.

 

Luisa Janů (2.C) a Matěj Zámečník (2.D) zvítězili na „Festivalu svobody“ v kategorii „VÝTVARNÁ SOUTĚŽ“ !

Jejich práce budou vystaveny v Galerii DOX. Vernisáž s předáním cen se koná v pátek 15 listopadu!

Hodnocení studentů: „Zažili jsme suprový týden“, „Nemyslela jsem si, že je komiks tak technická záležitost“, „Hodně jsme se dozvěděli o roce 1989 a moc jsme ocenili tento způsob výuky“.

Studenti velmi ocenili setkání s jednotlivými přednášejícími a hosty. Děkujeme jim!

 

L’objectif de cet atelier a été de réaliser une bande dessinée sur le thème : « Une journée en 1989 ».

Lundi, nous avons reçu le Cil vert, dessinateur professionnel de BD, qui nous a proposé un atelier pratique et expliqué les différentes étapes de réalisation d’une bande dessinée. Nous avons pris plaisir à dessiner très rapidement des personnages, dans diverses situations. L’après-midi, nous avons visité une exposition de photos sur la chute du Rideau de fer qui se trouve à Letohrádek královny Anny. Nous avons ainsi perçu l’atmosphère de cette époque dans les différents pays de l’ex-bloc soviétique. Ces photos nous ont beaucoup inspirés pour nos travaux.

Mardi, nous avons regardé le film documentaire : « 1989 : Z deníku Ivany A. » Suite à la projection, nous avons entendu les témoignages de Mme Akselrodovà qui était professeure sous le régime communiste et Mme Kyslikovà qui était alors étudiante dans notre lycée, à GJN. L’après-midi, nous avons écrit les scénarios de nos futures bande dessinées.

Mercredi matin, nous avons eu un cours théorique sur la BD : nous avons appris comment organiser les cases sur une page, varier les échelles de plans, dessiner le mouvement et regardé différents types de lettrage. L’après-midi nous avons réalisé les brouillons de nos planches.

Jeudi, nous avons dessiné toute la journée en respectant les différentes étapes de réalisation d’une bande dessinée : le crayonné, l’encrage et enfin le coloriage de nos planches. Chacun a pu choisir la technique qu’il souhaitait : noir et blanc, aquarelle, peinture, pastels, collages, etc. Nous avons également fait une version en tchèque pour participer au concours « Festival svobody », dans la catégorie « arts plastiques ».

Vendredi, nous avons finalisé nos travaux, les avons envoyés au concours et avons présenté notre semaine et nos planches à nos camarades des autres ateliers.

 

Luisa Janů (2.C) et Matěj Zámečník (2.D) ont gagné le concours „Festival svobody“ dans la catégorie „VÝTVARNÁ SOUTĚŽ“ !
 
Leurs travaux seront exposés à la galerie DOX. Vernissage et remise des prix vendredi 15 novembre !

Retour des élèves : « Nous avons passé une super semaine », « Je ne pensais pas que les BD étaient aussi techniques ! » « Nous avons beaucoup appris sur 1989 et avons beaucoup apprécié cette forme d’enseignement »

Les rencontres avec les différents intervenants ont été très appréciées des élèves, merci à eux !

 

 

A tady jsou naše komiksy, výsledek práce v ateliéru!

(Verze PDF viz níže)

Voici à présent les bandes dessinées, résultat de l’atelier !

(Versions PDF plus bas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure visualisation, les versions PDF :

Anastazie a Anežka_2.C Barbora Herknerova_2.C Barbora Koťátková_2.D Barbora Veltruská_3.C Emma Lebeslé_3.C Janovská Anežka_2.D Jiří Čihák_2.D Kateřina Špálová_3.C Kateřina Kroupová_2.C Klára Chobotová_2.D Luisa Janů_2.C Luisa Janů_2_2.C Matěj Zámečník_2.D Matěj Zámečník_2_2.D Matyáš Pokorný_2.D Natálie Kubátová_2.D Tereza Šarfová_2.C Tereza Štěpánková_2.C Viktorie Vertiporoch_2.C