Nahlížení do spisu 2. kola přijímacího řízení

Nahlížení do spisu

2. kola přijímacího řízení od 18.06.2024 do 20.06.2024

 

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

 

Spis bude obsahovat:

 

  • Přihlášku z DiPSy
  • výsledky JPZ z prvního kola, které poskytl Cermat

 

Součástí spisu není v této době žádná informace o přijetí/nepřijetí uchazeče ani seznam pořadí uchazečů.

 

S kompletním spisem je možné se seznámit od 18.06.2024 do 20.06.2024 . Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři číslo dveří 106 v budově školy , v tyto dny je možné nahlédnout v úředních hodinách, tj. od 8:00 – 15:30.

Termín Vaší případné návštěvy si je nutné předem domluvit na telefonním čísle 257404810, pokud byste se nedovolali, pak na e-mailu:  gjn@gjn.cz