Losování v druhém kole

Vážení rodiče,

podle výsledků JPZ a se zohledněním našich zveřejněných kritérií a) – g) získalo  v redukovaném pořadí oboru 79-41-K/61 5 uchazečů a u oboru 79-43-K/61 6 uchazečů stejný počet bodů, který je předběžně řadí na  53. – 57. místo, respektive 30. – 35. místo.

 

Z tohoto důvodu  musíme přistoupit k poslednímu stanovenému kritériu – losování, které proběhne zítra, tj. 14. 6. 2024, v 10,00 v budově gymnázia v 1. patře v učebně č. 104. Losování se můžete zúčastnit.

 

Upozorňuji, že se nejedná o losování celkového pořadí, ale pouze o rozřazení na výše uvedených místech. Ve 2. kole obsazujeme pouze 1 místo v každém oboru.

 

Losování se týká:

602255

602480

605420

602467

601400

606822

 

PhDr. Zuzana Wienerová

     ředitelka školy