Rybovka v Rudolfinu

🎄Hej mistře! Vstaň bystře! 🎄
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční | 16. 12. 2023 | 11:00 | Dvořákova síň, Rudolfinum
diriguje: Petr Bärtl
hrají: orchestr absolventů Gymnázia Jana Nerudy
zpívají: Bronislava Smržová Tomanová (soprán), Monika Jägrová (alt), Jan Ondráček (tenor), Daniel Klánský (bas), Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy
 
🌿vstupenky v předprodeji na Goout🌿
 
Může jít o obrázek housle