Relais de la Mémoire Junior

Notre école participe depuis deux ans à la conférence de l’association Relais de la Mémoire Junior. La délégation de notre école est composée de sept élèves de la classe 4.C, accompagnées par Mme Buffard et Mme Hubáčková. La première réunion de cette année s’est déroulée à Norden, une ville magnifique en Allemagne, près de la mer du Nord. Le thème de cette année est „Les mutations en lien avec la guerre“. Nous avons décidé de faire un reportage vidéo, dont vous trouverez le lien ci-joint.

Grâce à cette réunion, nous avons eu l’occasion d’écouter les expériences personnelles de témoins et de discuter avec des élèves d’autres écoles et pays. L’organisatrice de cet événement, Petra Drüke, nous a préparé des visites guidées très intéressantes à travers Norden et une visite du cimetière juif. En tant que membre de l’association locale, elle contribue à préserver la mémoire de la Shoah, qui a fortement touché cette ville.

Avec l’aide de ses élèves, elle a organisé un événement très réussi, et nous les remercions sincèrement. Même les étudiants qui ne font pas partie du Relais de la Mémoire ont aidé en accueillant un ou plusieurs élèves des délégations étrangères.

La deuxième conférence, prévue mi-mars, se passera à Prague dans le lycée autrichien OEGP et chez nous, à GJN. Nous devons remercier Erasmus + pour son soutien au voyage écologique et pour avoir assuré notre transport en train/bus aller-retour.

En route vers Norden pour la conférence, nous avons fait une pause d’une nuit à Berlin, et sur le chemin du retour, nous avons passé une nuit dans le quartier historique de Hannovre. À Berlin, nous avons visité le bâtiment du Parlement, la porte de Brandebourg et le musée du mur de Berlin. Pendant notre promenade dans la ville nous nous sommes arrêtées dans un café très agréable rempli de livres. Nous avons même trouvé le livre Babička de Božena Němcová. À Hannovre, nous avons fait une petite excursion dans le musée des caricatures : Wilhelm Busch.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce que nous puissions participer à un tel événement !

La délégation GJN, les Relais de la Mémoire Juniors,

Natálie Faryadová, Veronika Hubáčková, Karin Jurečková, Andrea Lemfeldová, Tereza Vacková, Laura Vyštejnová et Ela Zetel

 

Naše škola se již druhým rokem zúčastnila konference občanského sdružení Relais de la Mémoire Junior. Delegaci naší školy tvořilo sedm studentek ze 4.C, v doprovodu Mme Buffard a Mme Hubáčkové.
První letošní setkání se konalo v malebném německém městečku u Severního moře, Norden. Letošní téma zní: „Jaké změny přinášejí války?“. Rozhodly jsme se ho zpracovat v podobě video-reportáže, ke které najdete přiložený odkaz.

Díky této konferenci jsme dostaly příležitost si poslechnout příběhy pamětníků a debatovat se studenty z jiných škol a zemí. Organizátorka tohoto setkání, Petra Drüke, si pro nás připravila velice zajímavé procházky po Nordenu s historickým výkladem a návštěvu židovského hřbitova. Ona sama jako členka místního sdružení pomáhá udržovat vzpomínky na hrůzy Šoa, kterým bylo toto město, kvůli velkému procentu Židů, velmi zasaženo.

Spolu se svými studenty se jí podařilo zorganizovat velice povedenou akci, a za tuto příležitost jim patří veliké díky. Pomohli i studenti, kteří nebyli součástí Relais de la Mémoire, ale byli ochotni u sebe doma na čtyři noci ubytovat jednoho nebo více zahraničních studentů. Včetně naší delegace.

Druhou konferenci, která se bude konat v polovině března, budeme spolu s rakouským gymnáziem OEGP hostit na naší škole. Zároveň bychom chtěly moc poděkovat společnosti Erasmus +, která podporuje ekologické cestování a zajistila pro nás vlakovou/autobusovou dopravu tam i zpět.

Cestou do Nordenu na konferenci, jsme si udělaly jedno-noční zastávku v Berlíně, a cestou zpět jsme strávily jednu noc v historické čtvrti v Hannoveru. V Berlíně jsme navštívily parlamentní budovu, Braniborskou bránu a muzeum Berlínské zdi. Odpolední procházku po městě jsme si zpestřily posezením u kafíčka v moc příjemné kavárně plné knížek. I naši Babičku od Boženy Němcové jsme našly. V Hannoveru jsme si udělaly menší výlet do muzea karikatur: Wilhelm Busch.

Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, že jsme se takové akce mohly zúčastnit!

Delegace GJN, Relais de la Mémoire Juniors,

Natálie Faryadová, Veronika Hubáčková, Karin Jurečková, Andrea Lemfeldová, Tereza Vacková, Laura Vyštejnová a Ela Zetel

 

Link na prezentaované video: https://www.youtube.com/watch?v=AeZs3YoUGQE&feature=youtu.be