DofE na GJN 

Gymnázium Jana Nerudy je místním centrem programu DofE. Aktuálně je zapojeno kolem dvaceti žáků i absolventů. Garanty programu jsou Jaroslav Tomeš a Daniel Hlava, zájemci je mohou kontaktovat přes e-mail tomes@gjn.cz a hlava@gjn.cz nebo v kabinetu TV v suterénu. Komunikace s účastníky probíhá také přes Teams (DOFE GJN), v menší míře pod stejným názvem na Facebooku. Novinky z DofE jsou vyvěšovány na nástěnce v suterénu naproti učebně S10.  

 

Program DofE nesouvisí s běžnými předměty a hodnocením za ně, jde o vlastní iniciativu a zodpovědnost účastníků. Jako učitelé můžeme žáky v programu směrovat, poradit jim, hodnotit expedice, pomáhat v úvahách o cílech nebo propojovat a proškolit při plánování expedic.   

 

Těšíme se na viděnou; J. Tomeš a D. Hlava