Filip Hanzlík (5.D) reprezentoval Českou republiku ve Varně / Filip Hanzlík a représenté la République tchèque à Varna (6-7 octobre 2022)

Filip Hanzlík (du lycée Jan Neruda, 5.D) et Natálie Machková (du lycée Pavel Tigrid à Ostrava) ont été choisis pour participer au 1er forum régional Génération LabelFrancEducation qui s’est déroulé ces 6 et 7 octobre à Varna, en Bulgarie.

Le forum a été l’occasion pour eux de rencontrer des élèves venus de douze autres pays d’Europe orientale, comme la Serbie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, la Lituanie… Ces élèves ont en commun leurs études en français dans des établissements bilingues labellisés.

Le programme était riche et bien rempli par les nombreux ateliers pour lesquels la langue française était non seulement le moyen de communication mais aussi un objet de réflexion et de discussions. Ainsi un atelier questionnait les représentations voire les clichés liés à la langue française, notamment dans le monde du travail. Un autre était consacré à la création potentielle d’un réseau numérique d’élèves : quel en serait l’intérêt ? Que pourrait-on y trouver ? Comment pourrait-il favoriser les rencontres ? Grâce au forum, les élèves ont surtout pris conscience de l’étendue de l’enseignement francophone dans cette région d’Europe, et leur motivation à continuer le français en bénéficiera certainement.

Tous ont aussi bien sûr profité de belles balades en bord de mer ou en ville.

Un grand merci aux organisateurs de ce séjour extraordinaire !

 

 

Filip Hanzlík (z 5D Gymnázia Jana Nerudy) a Natálie Machková (z ostravského Gymnázia Pavla Tigrida) byli vybráni na 1. regionální fórum Génération LabelFrancEducation, které se letos konalo v bulharské Varně.

Toto fórum bylo příležitostí potkat se se studenty z dvanácti východoevropských zemí, například ze Srbska, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Litvy… Všem těmto studentům je společné studium francouzštiny na uznávaných bilingvních gymnáziích.

Program byl velmi bohatý a při práci  v různých tvůrčích dílnách sloužila francouzština nejen jako dorozumívací jazyk. Byla také předmětem k zamyšlení a diskusí. V jedné z dílen se studenti zamýšleli nad tím, jaké výrazy a klišé se používají ve francouzštině třeba pokud se mluví o pracovním procesu. V další se řešila otázka tvorby studentské digitální sítě: K čemu by případně sloužila? Co by na ní mohlo být? Jak by mohla usnadnit setkávání?

Díky tomuto fóru si studenti uvědomili rozsah výuky ve francouzštině v této části Evropy. Jejich motivace pokračovat ve studiu francouzštiny se tak jistě zvýší.

Všichni si také samozřejmě užili krásné procházky po břehu moře i ve městě.

Organizátorům tohoto pobytu patří velký dík!