Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hl. m. Prahou na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

Více informací, jak o pomoc žádat najdete zde https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

K čerpání pomoci jsme vydali vnitřní směrnici, najdete ji zde