Terénní exkurze 2021

Ve dnech 6. – 10. září se na Jizerce za pohádkového počasí uskutečnila terénní exkurze 4. ročníků. Účastnilo se rekordních 110 studentů, kteří obsadili kromě Panského domu a Pyramidy ještě i část Staré pily. Program byl náročný a pestrý, tentokrát obohacený o pondělní a čtvrteční testování. Každá třída zažila něco trochu jiného podle toho, jaký záměr s nimi měli třídní nebo jaký si studenti vybrali výlet. Věnovali jsme se pozorování noční oblohy s naším absolventem Lukášem Frossardem, jedna třída měla program zaměřený na lesní hospodářství s místním odborníkem M. Lánským, jiné ze tříd poprvé vyzkoušely výlet do sklárny Novosad v Harrachově. Kvůli opravě Karlovského mostu koloběžkové výlety zamířily na českou stranu hor – na Jizeru, Kneipu, Čihadla, Protrženou přehradu. Na samotné Jizerce zkoumali studenti vodní bezobratlé, měřili meteorologické prvky nebo charakteristiky vodního toku, věnovali se industriální minulosti regionu, otázce česko-německých vztahů a vysídlování a dosídlování pohraničí. Velmi praktická byla první pomoc, kde se nacvičovala resuscitace dítěte a dospělého a také použití automatického defibrilátoru. Studentům se věnovali také naši absolventi, čerství doktoři manželé Schwarz, s nimiž se zkoušely simulace reálných situací. Ve čtvrtek se velmi podařila týmová šifrovací hra i večerní táborák. Školní rok pro čtvrté ročníky začal velmi příjemně, přejeme si, abychom takto mohli pokračovat a uskutečnit i další plánované kurzy a výměny.