Přednášky akademiků na setkání fyzikářů bilingvních sekcí

Přednášky akademiků na setkání fyzikářů bilingvních sekcí na GJN (6.- 7.9.2021)
Conférences des académiciens à la Réunion de la rentrée des profs de physique des sections bilingues

Na tradičním setkání vystoupili dva akademici – prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc. (EURACHEM-ČR) a Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR) – s přednáškami přímo „na míru šitými“ a upravenými pro potřeby SŠ vzdělávání na téma „Chyba a nejistota“ pojednávající o relativně nově (od 2008, resp. 2012) platných ISO standardech v oblasti metrologie – nauky o měření a na téma „Analyse des documents à caractère scientifique du point de vue d’un sociologue des sciences“ z oblasti Social studies aplikované pro podporu vzdělávání ke kritickému přístupu v úlohách typu Étude de documents (analýza dokumentů), kterým se věnujeme na sekci při výuce fyziky.

Do budoucnosti mimořádně pedagogicky přínosné přednáškové části se v letošním ročníku zůčastnili kromě fyzikářů bilingvních francouzsko-českých sekci z Prahy, Tábora, Olomouce a Brna (J. Kekule, J. Koubek, D. Čechová, M. Ochmann, V. Beneš, M. Kubera),  i žáci 6.C/D z fyzikálního semináře ve francouzštině a další zainteresovaní pedagogové z GJN: fyzikář(k)y z všeobecné sekce (P. Kolář, M. Kličková, Z. Plášek), chemikářky z bilingvní sekce (J. Parobková, M. Bludská) a francouzštinářka C.Pagani.

Za možnost uskutečnění a podporu akce děkuje organizátor akce (J.Koubek) jak vedení GJN, tak Francouzskému institutu v Praze.

Program přednášek:

6.9.2021, knihovna GJN, 9h30 – 12h00
přednáška/workshop (v českém jazyce) na téma: „Chyba a nejistota“
conférence et atelier (en tchèque) sur le thème: „L´Erreur et l´incertitude“
lektor/formateur
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.
o lektorovi / présentation du formateur:
https://www.eurachem.org/images/stories/newsletters/ecnl30.pdf
http://www.eurachem.cz/vybor.php
tématické linky / liens thématiques :
VIM AJ verze: (International vocabulary of metrology)
https://www.iso.org/sites/JCGM/VIM/JCGM_200e.html
VIM FJ verze: (Vocabulaire international de métrologie)
https://www.iso.org/sites/JCGM/VIM/JCGM_200f.html
GUM AJ verze: (Guides to the expression of uncertainty in measurement)
https://www.iso.org/sites/JCGM/GUM-introduction.htm
na BIPM GUM i ve FJ verzi: (Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure)
https://www.bipm.org/fr/publications/guides
ČJ překlad GUM vydaný 2012 ÚNMZ:
https://www.unmz.cz/files/Sborn%C3%ADky%20TH/GUM%20-%20celek%20-DEF.pdf

7.9.2021, knihovna GJN,  8h30 – 12h00
přednáška/workshop (ve francouzštině) na téma:
conférence/atelier (en français) sur le thème:
„Analyse des documents à caractère scientifique du point de vue d’un sociologue des sciences“
lektor/formateur
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
o lektorovi / présentation du formateur:
https://stss.flu.cas.cz/all/people/jan-marsalek
tématické linky / liens thématiques :
http://odolnaspolecnost.cz/vedeckagramotnost/popis-projektu/
http://odolnaspolecnost.cz/vedeckagramotnost/aktuality/