Přijímací řízení

Kritéria a podrobnosti k přijímacímu řízení ke studiu na střední škole  včetně vzorů přihlášek) budou zveřejněny na webu školy do 31. ledna 2021. Naše gymnázium bude i nadále využívat pro přijímací zkoušky dva testy CERMATu (z českého jazyka a z matematiky).