Informace o výuce od 4. ledna

Na základě nařízení vlády se od 4. ledna vracíme k plně distanční výuce ve všech třídách. Rozvrhy (velmi podobné jako v předchozím období plně distanční výuky) jsou zveřejněny na webu školy.

Dle dostupných informací by se takto mělo učit nejméně do 10. ledna. O dalších změnách budeme informovat opět na tomto místě.