Možnost podávání žádostí o granty SRPŠ

Byl vyhlášen další ročník grantového  systému SRPŠ. Veškeré informace o grantovém systému, náležitostech žádosti a termínech naleznete na tomto webu v sekci Žáci a rodiče / SRPŠ.