Informace o výuce od 7. prosince

Informace o výuce od 7. prosince

Na základě změn schválených vládou České republiky dne 29. 11. oznamujeme úpravy v organizaci výuky, a to od pondělí 7. prosince.

Od tohoto data bude zahájena rotační výuka všech tříd gymnázia (s výjimkou 6. ročníku, který se vzdělává výhradně prezenčně), a to podle následujícího schématu:

Týden Prezenční výuka Distanční výuka
7. – 11. 12. 2. roč.  (A, B, C) 1. roč.  (A, B, C)
4. roč.  (A, B, C) 3. roč.  (A, B, C, D)
5.C, 5.D 5.A, 5.B
6. roč.
14. – 18. 12. 1. roč.  (A, B, C) 2. roč.  (A, B, C)
3. roč.  (A, B, C, D) 4. roč.  (A, B, C)
5.A, 5.B 5.C, 5.D
6. roč.
21. – 22. 12. 2. roč.  (A, B, C)  1. roč.  (A, B, C)
4. roč.  (A, B, C)  3. roč.  (A, B, C, D)
5.C, 5.D  5.A, 5.B
6. roč.

Budou-li i po vánočních prázdninách platit stejná pravidla jako od 7. 12., nastoupí od 4. ledna do školy zase prezenčně 2.roč., 4.roč., 5.C, 5.D a distančně se bude vyučovat 1.roč., 3.roč., 5.A a 5.B.

Počínaje 7. prosincem se též začínají vyučovat prezenčně všechny semináře v 6. ročnících.

Učit se bude dle opět změněného rozvrhu hodin, jehož verze platná v týdnu od 7. prosince bude zveřejněna v polovině tohoto týdne.

 

PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy