Informace o výuce od 25. listopadu

Na základě Informace k provozu škol a školských zařízení vydané MŠMT dne 19. 11. oznamujeme změny v organizaci výuky, a to od středy 25. listopadu a následně od pondělí 30. listopadu.

Od středy 25. listopadu bude zahájena prezenční výuka závěrečných ročníků středních škol, tedy tříd 6.A, 6.B a 6.C. Prezenčně se však mohou vyučovat pouze hodiny, na kterých nedochází k setkávání žáků více tříd. Tato podmínka vylučuje prezenční výuku naprosté většiny seminářů; mohou se učit jen ty skupiny, kam docházení studenti jen jedné třídy. Prezenčně se tedy budou vyučovat následující předměty.

Ve třídách 6.A a 6.B: český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, tělesná výchova.

Dále jen ve třídě 6.A: seminář z matematiky (skupina MsBm jen pro žáky 6.A), seminář z biologie (skupina Bis 1 jen pro žáky 6.A), seminář z genetiky (skupina Gen1 jen pro žáky 6.A).

Dále jen ve třídě 6.B: seminář z matematiky (skupina MsFi jen pro žáky 6.B).

Ve třídě 6.C : český jazyk, matematika, anglický jazyk, občanský a společenskovědní základ, tělesná výchova, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, seminář ze zeměpisu ve francouzštině, seminář z fyziky ve francouzštině, seminář z dějepisu ve francouzštině, seminář z matematiky ve francouzštině, seminář z chemie ve francouzštině, seminář z biochemie.

V případě ostatních seminářů bude pravděpodobně nadále realizována distanční výuka.

Rozvrh hodin bude zveřejněn počátkem příštího týdne, čekáme, zda MŠMT pokyny ještě neupraví.

 

Od pondělí 30. listopadu bude dále zahájena rotační prezenční výuka nižšího stupně gymnázia, tedy tříd 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 2.C. Výuka bude probíhat tak, že třídy jednoho ročníku budou mít vždy jeden týden prezenční výuku a druhý týden distanční výuku, a to tak, že v týdnu od 30. listopadu budou mít prezenční výuku třídy 1.A, 1.B a 1.C a distanční výuku třídy 2.A,2.B a 2.C, následující týden se to prohodí a prezenčně se bude učit druhý ročník a distančně první ročník a takto se to bude pravidelně střídat.

Rozvrh hodin bude zveřejněn v druhé polovině příštího týdne.

 

Ostatní výše nejmenované třídy budou pokračovat v distanční výuce, ale podle pozměněného rozvrhu hodin, jehož první verze bude platit od 25. listopadu a druhá verze od 30. listopadu. Rozvrhy budou zveřejněny na počátku příštího týdne, resp. v druhé polovině příštího týdne.

 

Děkujeme za pochopení.