Výuka v období 14. – 23. října

V tomto období probíhá distanční výuka všech tříd dle zvláštního rozvrhu. V rozvrhu jsou vypsány jen hodiny probíhající jako videokonference. Na zbytek hodin do standardního týdenního počtu v každém předmětu bude žákům zadávána samostatná práce.

Rozvrh je zveřejněn na webu školy v sekci rozvrhy.

Podzimní prázdniny byly rozhodnutím vlády prodlouženy, začnou již v pondělí 26. října.