Soutěž k 155. výročí založení školy

K výročí našeho gymnázia jsme připravili soutěž, která bude probíhat do konce roku 2020. Jednotlivé otázky a úlohy budou zveřejňovány 2x za měsíc v samostatném boxu na úvodní stránce školního webu. Odpovědi zasílejte na e-mail soutez@gjn.cz.  Po dvou kolech vylosujeme 5 úspěšných řešitelů, které odměníme.

Kdo je to?

Mezi profesory, kteří působili na malostranské střední škole, patří i jeden vynikající hudební skladatel, který zde vyučoval zpěv.

Narodil se na Malé Straně v domě č. p. 490.  Své dětství prožil na Novém Městě, v ulici, která nese jméno prvního českého pražského primátora. Jeho otec byl profesorem na konzervatoři, varhaníkem a hudebním teoretikem. Po ročním studiu chemie a přírodopisu úspěšně vystudoval varhanickou školu. Spolu s  manželkou, výbornou sopranistkou, pobýval 25 let v zahraničí. Po vyhlášení samostatného Československa se manželé vrátili do Prahy. V r. 1936 ovdověl a ještě téhož roku se znovu oženil. Dožil se úctyhodného věku 92 let.  Je pochován na Olšanech.