Francouzský týden 2019 – Uhlíková stopa

Semaine française 2019 – Empreinte carbone

 

Už se to stalo tradicí: „Francouzský týden“ je založený na mezipředmětové spolupráci, kdy žáci druhého a třetího ročníku pracují v malých skupinách na určitém projektu. Zábavnou formou i prakticky se zdokonalují ve francouzštině v rámci několika předmětů. Koncem týdne předvádějí své práce. Letos se Francouzský týden konal od 4. do 8. listopadu a žáci si mohli vybrat z pěti projektů. Toto je výsledek jejich činnosti –  výstupy z dílny „Uhlíková stopa“, vedené následujícími profesory: J. Koubek za fyziku, V. Štáfová za francouzštinu a H. Černá za matematiku.

Coutume de la section, la „semaine française“ est une semaine interdisciplinaire durant laquelle les élèves de 2e et de 3e années réalisent un projet spécifique en petits groupes.  Une façon ludique et pratique d’approfondir la langue française à la croisée des disciplines. A la fin de la semaine, les élèves présentent leur production. Cette année, la semaine française a eu lieu du 4 au 8 novembre et les élèves ont pu choisir entre cinq projets. Voici un aperçu de l’atelier „Empreinte carbone“ qu’ont animé les professeurs J. Koubek (physique), V. Štáfová (français) et H.Černá (mathématiques).

 

En français, faire défiler vers le bas

 

V pondělí navštívili účastníci této dílny ve Francouzském institutu výstavu „Eko-Logika: Klima při 360°C“, která pojednává o výzvách, týkajících se klimatických změn. Pak jim byl promítnut dokumentární film „Green Warriors: Indonesia, The World’s Most Polluted River“ o katastrofálním stavu indonéské řeky Citarum znečištěné módním průmyslem, který plní naše skříně. A nakonec vyslechli přednášku badatele Tomáše Háka, šéfa Ústavu životního prostředí University Karlovy, na téma klimatických změn a uhlíkové stopy.

V úterý se žáci naučili počítat v Excelu a používat koeficienty emisí na kalkulačce C12 (o.p.s.) s cílem spočítat vlastní uhlíkovou stopu. Dále vytvořili dotazník určený žákům ostatních bilingvních sekcí v ČR (v Táboře, Olomouci a v Brně). Na závěr se pustili do přípravy videa na téma uhlíkové stopy, určeného do soutěže o klimatických změnách organizované IFP v rámci akce Eko-Logika.

Ve středu se skupina rozdělila a navštívila žáky bilingvních sekcí na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a Pierra de Coubertina v Táboře, kde zkušení učedníci v oblasti uhlíkové bilance pokračovali ve výzkumu, aby mohli provést srovnání mezi běžnými znečišťovateli.

Ve čtvrtek shromáždili, vyhodnotili, roztřídili a porovnali v Excelu údaje získané v:

Brně – 73 vyplněných dotazníků, z toho 33 použitelných
Táboře – 37 dotazníků, z toho 36 použitelných
Praze – 68 dotazníků, z toho 60 použitelných.

Nejdůležitějším výsledkem této ankety je zjištění, že osoby, které použily letadlo, zanechaly daleko větší uhlíkovou stopu než ostatní.

Nakonec žáci dokončili svůj krátký film a dali rozhovor veřejnoprávnímu kanálu České televize.

 

 

 

Lundi, les participants à l’atelier ont visité à l’Institut français l’exposition „Eko-Logika: Climat à 360°C“ qui explique les enjeux du changement climatique. Ils ont ensuite assisté à la projection du film documentaire „Green Warriors: Indonesia, The World’s Most Polluted River“ sur l’état catastrophique de la rivière Citarum en Indonésie, polluée par l’industrie de la mode qui remplit nos propres armoires. Enfin, Tomáš Hák, chercheur et chef du département des indicateurs de développement durable à l’Université Charles, a donné une conférence sur le changement climatique et l’empreinte carbone.

Mardi, les élèves ont pris connaissance des modalités de calcul sous Excel et de l’utilisation des coefficients d’émission de la calculatrice CI2 (o.p.s.) afin de calculer leur propre empreinte carbone. Ils ont ensuite créé un questionnaire à destination des élèves des autres sections bilingues de République tchèque (Tábor, Olomouc et Brno). Enfin, ils se sont attelés à la préparation d’une vidéo sur l’empreinte carbone, en vue de la présenter au concours organisé par l’IFP dans le cadre de l’événement Ego-Logika sur le changement climatique.

Mercredi, le groupe s’est séparé pour rendre visite aux élèves de section bilingue du Lycée Matyáš Lerch à Brno et Pierre de Coubertin à Tábor, où les apprentis expert bilan carbone ont poursuivi leurs calculs afin de dresser des comparaisons entre pollueurs ordinaires.

Jeudi, ont été rassemblées, traitées, classées et comparées sous Excel les données de :

Brno – 73 questionnaires remplis dont 33 utilisables
Tábor – 37 questionnaires remplis dont 36 utilisables
Prague – 68 questionnaires remplis dont 60 utilisables

La conclusion majeure de cette enquête est que les personnes ayant pris l’avion ont un indice carbone bien plus élevé que les autres.

Les élèves ont enfin terminé leur court-métrage et donné une interview à la chaîne de télévision tchèque publique Česká televize