Přijímací řízení

 OTEVŘENÉ TŘÍDY pro školní rok 2018/2019:

zaměření studia:

kód:

počet tříd:

Počet žáků:

Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti ze 7. třídy základní školy a ze sekundy                 8-letých gymnázií

Všeobecné zaměření
šestileté studium

79-41-K/61

2

max. 60

Vybrané předměty v cizím jazyce
(česko-francouzské dvojjazyčné ) šestileté studium

79-43-K/61

2

max. 60

Termíny 1. kola pro studium
všeobecné šestileté a česko-francouzské šestileté

1. termín 1. kola 2. termín 1. kola
státní část – dle termínu MŠMT

školní část 12. – 28.4.2018 

ti, kteří uvedli GJN 1. v pořadí

státní část – dle termínu MŠMT

školní část 12. – 28.4.2018 

ti, kteří uvedli GJN 2. v pořadí

Písemný test z českého jazyka (Cermat)
Písemný test z matematiky (Cermat)
Písemný test ze všeobecných znalostí (školní přijímací zkouška)

1. Po zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka, musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na
střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
2.  Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.
3. Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP

(Další informace k jednotným přijímacím zkouškám v roce 2017 naleznete na webu Cermat –  zde )