JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ

Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Stejnopisy není možné vystavit na počkání.

Žádost je třeba podat v sekretariátu školy na formuláři – tel.: 257 404 810 nebo v naskenované podobě (jpg, pdf)na email: trebicka@gjn.cz

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍCENI

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU ROČNÍKOVÉHO VYSVĚDČENÍ 

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Zaplatit je možné každý všední den v době 8,00 – 16,00 hod. nebo na účet školy 200 123 0018/6000. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“ .

Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon
uvedený v žádosti.

Stejnopis ročníkového vysvědčení vystavujeme od školního roku 1988/1989.
Stejnopis maturitního vysvědčení vystavujeme od školního roku 1973/1974. 

Pokud potřebujete vysvědčení z předchozích let, kontaktujte Archiv hl. m. Prahy.

Archiv nevydává kopie původního vysvědčení, ale pouze opis či výpis z původní dokumentace škol.

Více informací zde.

 

Výpis známek (od šk. r. 2007/2008)  z jednotlivých ročníků je možné zaslat na email ve formátu pdf. 

Kontakt trebicka@gjn.cz nebo 257 404 810.