Informace pro přijaté uchazeče

Ve středu 12. června od 17 hodin se v aule školy koná schůzka rodičů žáků nově nastupujících do 1. ročníku. Na této schůzce budou rodiče seznámeni s důležitými informacemi týkajícími se studia a adaptačního kurzu a seznámí se s třídními učiteli.

 

Prosíme, přineste pasovou fotografii žáka označenou na rubové straně jménem, budeme ji potřebovat na vystavení školního průkazu ISIC. Průkaz budeme vystavovat i těm, kdo už ho mají odjinud, slouží i jako indentifikační průkaz žáka GJN.

 

Dále žádáme rodiče žáků, kteří nastoupí do šestiletého jazyka v českém jazyce (obor 79-41-K/61), aby zaslali paní ředitelce mailem informaci, jaký druhý jazyk by preferovali a jak dlouho se ho již žák učí. Připomínáme, že prvním jazykem je povinně angličtina a druhý jazyk se volí z nabídky francouzština – němčina. Prosíme o zaslání požadované informace ve formátu „jméno žáka – preferovaný jazyk – jak dlouho se ho již učí“ na mail wienerova@gjn.cz do 10. června, abychom již na schůzce věděli počty žáků v jednotlivých jazykových skupinách.  Toto se netýká žáků bilingvního šestiletého studia a žáků čtyřletého studia, kde jsou jako povinné jazyky vždy angličtina a francouzština.

 

Děkujeme a těšíme se na shledání.

Vedení GJN