Energetická olympiáda

13. 10. 2023 se konala Energetická olympiáda. O pořadí rozhodoval počet správných odpovědí a čas odevzdání. Z celkem 523 aktivně se účastnících týmů se družstva z GJN umístila následovně (v závorce uveden počet správných odpovědí z celkových 30 otázek):

Prometheus – 68. místo (27); 2/3 humáči – 116. místo (26); GJN – 126. místo (26); Veritas – 269. místo (22) .

Děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se zase za rok.