Příběhy našich sousedů

Během tohoto školního roku pracovaly tři skupiny studentů z 5.A a 5.B na projektu Příběhy našich sousedů. Závěrečná prezentace studentských výstupů, na kterých pracovali několik měsíců, proběhla v Kině Kavalírka 12.4.2023. Více informací o celé akci a studentské výstupy je možné nalézt na stránkách: https://www.pribehynasichsousedu.cz/…/praha-stredni…/ a https://www.pribehynasichsousedu.cz/…/praha-ii-2022-2023/