Konference Relais de la Mémoire v Marseille (17.-19.11. 2022)

Účast na konferenci v Marseille byla pro GJN premiérou. Na konci minulého školního roku jsme byli osloveni s nabídkou stát se součástí sdružení Relais de la Mémoire Juniors, které si klade za cíl podporovat mezigenerační dialog a přenášet historickou paměť. V současné době je v Relais zapojeno 9 středních škol z pěti evropských zemí (Francie, Německa, Rakouska, Belgie a České republiky). Vedle GJN je letošním nováčkem také Rakouské gymnázium v Praze (OEGP). 

Studenti se stávají členy tohoto občanského sdružení (je jim vydán tzv. Pass Mémoire), což má i výchovný záměr – mladí lidé si tak lépe uvědomí, že sdružení existuje jen díky obětavosti svých členů. 

 

Na letošní školní rok si valná hromada zvolila průřezové téma „Žít a přežít, v časech krize či války“. Skupinka sedmi studentů ze 4.C se rozhodla vystoupit na první konferenci s příspěvkem, který by přiblížil podstatu společenské a osobní krize v totalitním Československu. Jejich osmiminutové video ve francouzštině s anglickými titulky mělo u mezinárodního publika velký ohlas. Diváci ocenili nejen hloubku dialogů, herecké výkony, ale i neobyčejně kvalitní kameru a střih.

Pro naši školu bylo zase velmi podnětné otevřít se tématům, která se nám, Středoevropanům, zdají vzdálená jako např. Alžírská válka či otázka migrace ve Středomoří. Osobní svědectví pamětníků byla pro studenty velmi působivá, obzvlášť, když mohli naslouchat a debatovat v relativně úzkém kruhu kulatých stolů.  

Druhý den konference dal studentům prostor vyjádřit své nové poznatky pomocí uměleckých workshopů (např. divadlo, zpěv, tanec, podcast, fotografie), ze kterých vzniklo večerní představení.

Během celé konference se velmi přirozeně prolínaly tři hlavní jazyky (francouzština, angličtina a němčina), což je také důležitým poselstvím této akce.

Velice jsme ocenili pohostinnost organizátorů, kteří pro všechny účastníky z GJN zajistili hostitelské rodiny. 

 

Naší další metou je konference Relais v Paříži, která se bude konat na konci března 2023. GJN bude opět moci vyslat nejvýše sedmičlennou delegaci studentů, kteří zde přednesou svůj příspěvek. Zájemci o účast ve sdružení mohou kontaktovat profesorku Lenku Hubáčkovou nebo profesorku Alice Buffard. 

V listopadu 2023 se bude konference konat v severoněmeckém Nordenu. Na jaře 2024 se organizace zhostí OEGP a GJN! A na podzim 2024 plánujeme navštívit Vídeň.