Mezinárodní festival studentských divadel na GJN

Naše gymnázium se jako spolupořadatel účastnilo mezinárodního festivalu studentských divadel EYE-Net 2.O (European Youth Engagement Network 2.0). Ve čtvrtek 8. září se v aule gymnázia odehrálo představení francouzské divadelní skupiny z Toulouse. Autorské představení samotných herců zvané „Odkloňmě se od zkázy“ velmi poutavě a vtipně reagovalo na absurditu dnešní doby. Publikum složené ze studentů 2.C, 3.C a 5.ABCD ocenilo představení dlouhým potleskem. Po představení následovala debata s herci ve francouzštině.
Vyučující francouzského jazyka budou s motivy této divadelní hry dále pracovat ve svých hodinách.

Děkujeme Klubu mladých diváků a Divadlu v Dlouhé, že jsme se mohli stát součástí tak podnětného projektu.