Maks Iurchenko na Mezinárodním turnaji mladých fyziků

Maks Iurchenko z 5.C o prázdninách nezahálel. V pětičlenném týmu reprezentoval Českou republiku na Mezinárodním turnaji mladých fyziků v Temešváru, odkud si odvezli krásnou stříbrnou medaili. „Finále soutěže spočívá v modelové vědecké diskusi o dosažených řešeních, při které se týmy střídají v prezentaci a oponentuře a hodnocení řešení soupeřů. Vystoupení boduje odborná porota. Turnaj je pro soutěžící i pro učitele mimořádně náročnou soutěží, která se zcela vymyká běžným vědomostním soutěžím. V rámci několikaměsíční přípravy před finále totiž soutěžící musí řešit 17 velmi obecně zadaných úloh, kde týmy obdobně jako vědci testují své hypotézy tím, že konstruují měřící zařízení, analyzují data a interpretují výsledky.“ (https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-mladi-cesti-fyzici-vezou-z-rumunska-stribro-40406045)