Slavnostní koncert k příležitosti 155. výročí školy

Srdečně zveme na slavnostní koncert k 155. (+2) výročí školy 7. května 2022 v 15.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu.

Předběžný program:

1. Emil Hradecký – Principium sapientiae
2. Gil Aldemá – Shalom aleichem
3. Emil Hradecký – Gloria Patri
4. Marc-Antoine Charpantier – Prelude
5. Antonín Dvořák – Valčík A dur
6. Jan K. Vaňhal – Symfonie G dur

Přestávka

7. Zdeněk Lukáš – Missa brevis
8. Zdeněk Lukáš – Alleluia
9. Wolfgang A. Mozart – Ave verum corpus
10. Henry Smith – Ride the Chariot

 

Příležitostný sbor GJN 1. – 3., 9. – 10.
Komorní orchestr GJN 4. – 6., 9.
Smíšený pěvecký sbor GJN 7. – 10.

Nastudovali: Petr Bärtl a Vít Kubánek

Vstup volný