Ať světlo svítí…

Milí studenti, kolegové, přátelé,

dnes ve škole probíhá finanční a materiální sbírka pro válkou ničenou Ukrajinu.

Zítra, tj. ve čtvrtek 3.3. v 16:30 pořádáme v kostele Pražského Jezulátka krátké duchovní zastavení.

Ať už chápete tuto iniciativu jako pomoc symbolickou nebo reálnou, jste všichni srdečně zváni.