Veletrh zahraničních vysokých škol

V prvním lednovém týdnu se v aule GJN uskutečnil veletrh zahraničních univerzit absolventů. Naši absolventi dohromady zastoupili 6 zemí a 15 různých univerzit. Své zkušenosti sdíleli se studenty čtvrtého, pátého a šestého ročníku. Nejvíce se studenti zajímali o průběh přijímacího řízení, odlišnosti ve výuce oproti českým VŠ a v neposlední řadě o možnosti financování. Veletrh se setkal s velkým ohlasem jak ze strany studentů, tak rovněž ze strany absolventů, kteří byli nadšeni z možnosti předávat své zkušenosti a motivovat studenty GJN ke studiu v zahraničí. Velké díky všem!