Informace o výuce od 3. května

Rozhodnutím vlády ČR je od 3. května povolena rotační prezenční výuka žáků nižších stupňů gymnázií.

V týdnu od 3. května se budou prezenčně učit třídy 1.A, 1.B a 1.C (mimo středu a čtvrtek 5. a 6. května, kdy probíhají přijímací zkoušky a pro všechny třídy je proto vyhlášeno ředitelské volno). Všechny ostatní třídy se budou učit distančně. Rozvrh, podle kterého bude výuka probíhat, bude dnes zveřejněn na webu GJN a v Bakalářích.

V týdnu od 10. května se pak budou prezenčně učit třídy 2.A, 2.B a 2.C, všechny ostatní třídy se budou učit distančně. V následujících týdnech se pak budou třídy 1. a 2. ročníku v prezenční výuce pravidelně střídat, nedojde-li k dalším změnám.

Je povolena tělesná výchova pro žáky, kteří se budou prezenčně vzdělávat, ale pouze ve venkovních prostorách.

Testování žáků bude probíhat dvakrát týdně, a to příští týden v pondělí a v pátek (protože ve čtvtek je ředitelské volno kvůli přijímacím zkouškám), následující týden pak v pondělí a ve čtvrtek. Aby se mohlo 1. vyučovací hodinu již normálně učit, začne testování již v 7.30 – prosíme žáky, aby přišli včas. Testovat se bude ve stejné učebně, kde bude následně dle rozvrhu probíhat 1. vyučovací hodina. Pokud by byl nějaký žák pozitivně testován, nebude se moci zúčastnit výuky a po dohodě se zákonným zástupcem odejde domů. Zákonný zástupce má v takovém případě povinnost neprodleně kontaktovat lékaře žáka a vyžádat si žádanku na PCR test, který buď potvrdí nebo vyvrátí výsledek antigenního testu provedeného ve škole.

Nebude-li žák ve dnech pravidelného testování přítomen ve škole, je povinnen se nechat testovat, jakmile do školy přijde. V takovém případě nechť se hlásí v kanceláři školy.

Žáci jsou povinni nosit ve škole minimálně zdravotnické roušky.

Jídelna není od 3.5. do 7.5. v provozu.

Zde jsou ke shlédnutí informace MŠMT k provozu škol platné od 3.5.