DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

1) Všichni uchazeči jsou povinni mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky a požadavky na výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% (FFP2, KN 95).

2) Uchazeč se může zúčastnit přijímací zkoušky pouze pokud:

  • nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
  • a zároveň předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

 

Toto potvrzení může být nahrazeno také

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.

 

3) Nebude-li mít uchazeč potřebná potvrzení, nebude mu umožněno konání zkoušky. Pokud bude řádně omluven do 3 dnů, může uchazeč konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

4) Naše škola nebude před zkouškou provádět testy.

5) Budova školy bude otevřena od 7:15 h. Vzhledem k tomu, že se budou kontrolovat testy, prosíme vás, abyste přišli s dostatečným předstihem. V 8:00 h. již musí být všichni uchazeči v učebnách.

 

V Praze dne 12.4.2021