Podzimní termíny maturitních zkoušek

  • písemná profilová maturitní zk. z matematiky ve fr. jazyce se koná 1.9. (začátek v 8hod. v kni)
  • ústní maturitní zkoušky z profilových předmětů se konají 9.9.
  • termíny písemných zkoušek společné části na spádových školách (odkaz)