Důležité upozornění k přijímacímu řízení

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  podepsané čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a nebude žádná jiná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá zákonný zástupce do tří dnů písemnou omluvu ředitelce školy, bude zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy